Shadow

Wykonawca szpitala wybrany


Równo miesiąc od otwarcia ofert, w piątek, 14 kwietnia Zespół Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie ogłosił rozstrzygnięcie przetargu na roboty budowlane związane z kontynuacją rozbudowy szpitala.
**
Przypomnijmy, w drugim postępowaniu przetargowym (pierwsze w styczniu zakończyło się wynikiem negatywnym), wpłynęły trzy oferty, złożone przez: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EBUD – Przemysłówka Sp. z o.o. z Bydgoszczy z kwotą 65 496 292,14 zł brutto (I etap – 34 268 526,13 zł brutto), Budimex S.A. z Warszawy z kwotą 63 148 560,13 zł brutto (I etap – 34 086 386,75 zł brutto) i Konsorcjum Alstal Grupa Budowlana Sp. z o.o., partner – AGB Budownictwo Sp. z o.o. z Inowrocławia z kwotą 61 464 500,65 zł brutto (I etap – 34 399 094,97 zł brutto). I mimo że ceny zaproponowane przez potencjalnych wykonawców były – podobnie jak przy pierwszym podejściu – wyższe od kwoty, jaką zamawiający planuje przeznaczyć na I etap inwestycji, na stronie internetowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie pojawiła się informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. – Zamawiający, Szpital Pomnik Chrztu Polski, informuje że (…) wybrano, jako najkorzystniejszą pod względem kryteriów oceny ofert oferty następującego Wykonawcę: Konsorcjum firm Alstal Grupa Budowlana Sp. z o.o. i AGB Budownictwo Sp. z o.o. z Inowrocławia, za cenę 61 464 500,65 złotych – czytamy w rozstrzygnięciu.
Szacowany całkowity koszt inwestycji – bez robót dodatkowych i uzupełniających – wynosi 64 373 578,73 zł (bez kosztów wyposażenia). Pierwszy etap inwestycji oszacowano na *32 500 000 zł iwedług harmonogramu przedstawionego przez ZOZ Gniezno***miałby on zostać wykonany do końca października 2018 roku. *Zgodnie z założeniami specyfikacji przetargowej,* zamówienie obowiązuje od 2 maja 2017 roku do 31 grudnia 2020 roku.
Oferenci, którzy chcieliby się odwołać od decyzji komisji konkursowej mieli na to czas do poniedziałku, 24 kwietnia. Jeżeli nikt się nie zgłosi, to umowa z wyłonionym wykonawcą może zostać podpisana jeszcze nawet w tym miesiącu. – Mam nadzieję, że może do końca tygodnia uda nam się zawrzeć umowę, żeby już w maju firma ruszyła z inwestycją – informuje Krzysztof Bestwina, dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej.
KINGA STRZELEC