Shadow

Wymiana doświadczeń młodzieżowych rad z Polski i Ukrainy

W dniach 15 – 23 października Konwent Współpracy Samorządowej Polska – Ukraina i Browarskie Szkolno -Wychowawcze Stowarzyszenie organizowało wspólny projekt pn. „Kurs samorządu uczniowskiego”, który realizowany był w mieście Browary na Ukrainie. Do udziału w tym wyjątkowym przedsięwzięciu, obok ukraińskiej młodzieży z Rady Dzieci i Młodzieży Miasta Browary, a także polskiej młodzieży z Młodzieżowej Rady Regionu w Policach i Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin – wzięła udział także reprezentacja Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Czerniejewo.
Jak podkreślają organizatorzy projektu, spotkanie polskich i ukraińskich członków młodzieżowych rad było okazją do wymiany między nimi doświadczeń nt. funkcjonowania takich organów w polskich i ukraińskich samorządach. W trakcie zaplanowanych w projekcie szkoleń i warsztatów uczestnicy nauczyli się jak dzięki swojej aktywności mogą stać się liderami wśród rówieśników, którzy będą inicjatorami realizacji wspólnych przedsięwzięć. Ponadto mieli możliwość zdobycia wiedzy na temat organizowania publicznych akcji społecznych oraz tzw. flash-mobów. Szczególnie interesującym punktem programu były staże w komitecie wykonawczym Browarskiej Rady Miejskiej; uczestnicy zostali podzieleni na kilkuosobowe grupy, które następnie zapoznały się z pracą poszczególnych wydziałów urzędu. Była to cenna lekcja nie tylko o tym jak funkcjonuje ukraiński samorząd i czym różni się od polskich jednostek samorządu terytorialnego, ale pozwoliła również lepiej zrozumieć jak ważną rolę w każdym samorządzie pełni urząd i pracujący w nim ludzie. Każda grupa zdobyła unikatowe doświadczenie związane z niektórymi sferami zadań własnych samorządów oraz miała możliwość odwiedzenia ciekawych miejsc np. szkoły sportowej, gdzie trenował Władimir Kliczko. W trakcie trwania projektu nie zabrakło także „gnieźnieńskich” akcentów. Reprezentacja Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Czerniejewo zapoznała pozostałych uczestników z działaniami podejmowanymi przez młodzieżowy organ funkcjonujący w Czerniejewie, a ponadto opowiedziała o urokach Gminy Czerniejewo i Powiatu Gnieźnieńskiego. Tematem przewodnim projektu była wymiana doświadczeń w kwestii funkcjonowania młodzieżowych rad w samorządach, niemniej jednak organizatorzy w programie poruszali różnorodne, nierzadko trudne kwestie. Jednym z takich punktów była wizyta młodzieży na Polskim Cmentarzu Wojennym w Kijowie – Bykowni,gdzie z rąk NKWD w 1940 r. zginęło kilkanaście tysięcy ludzi (w tym kilka tysięcy Polaków). W trakcie pobytu był również czas na zajęcia „sportowo – rekreacyjne”, integrujące młodzież; zorganizowane zostały sportowe, polsko – ukraińskie, rywalizacje: mecz piłki nożnej i mecz piłki siatkowej; uczestnicy projektu aktywnie uczestniczyli również w innych działaniach, m.in. pieczeniu i dekorowaniu pierniczków, warsztatach artystycznych (garncarstwo, malowanie i inne), czy też krótkich warsztatach tanecznych, ponadto spontanicznie zorganizowany został polsko – ukraiński wieczór karaoke oraz wspólne odtańczenie popularnego Tańca Belgijskiego na centralnym placu miasta Browary. Odbyła się także wycieczka do ukraińskiej stolicy – Kijowa, gdzie młodzież miała okazję zobaczyć wiele różnych zabytków oraz odwiedzić miejsca, gdzie jeszcze niedawno pisały się karty najnowszej historii Ukrainy (np. Majdan Niezależności). Podsumowaniem działań było spotkanie wszystkich uczestników oraz organizatorów projektu, w trakcie którego wszyscy dzielili się swoimi wrażeniami z pobytu na Ukrainie i udziału w projekcie „Kurs samorządu uczniowskiego”. Jak podkreślają zarówno organizatorzy, ale i uczestnicy projektu, przedsięwzięcia takiego typu są doskonałym sposobem na przełamanie wzajemnych stereotypów i zbliżenie się młodych Polaków i Ukraińców. Realizacja projektu „Kurs samorządu uczniowskiego” sfinansowana została ze środków Ukraińsko-Polskiej Rady Wymiany Młodzieży ze środków Ministerstwa Sportu i Młodzieży Ukrainy. (o/ks)
źródło: kwspu.pl