Shadow

Wynagrodzenie starosty uchwalone

Podczas drugich obrad Rady Powiatu Gnieźnieńskiego szóstej kadencji samorządowcy zdecydowaną większością głosów (18 za, przy 7 wstrzymujących się) opowiedzieli się za uchwałą w sprawie wynagrodzenia dla Piotra Gruszczyńskiego, starosty powiatu gnieźnieńskiego.
Najpierw radni jednogłośnie wypowiedzieli się w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na przyszły rok. Radni zadecydowali większością głosów w sprawie delegowania dwóch radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego przy staroście gnieźnieńskim. Andrzej Kwapich z klubu Prawa i Sprawiedliwości zaproponował kandydaturę byłej starosty powiatu gnieźnieńskiego Beaty Tarczyńskiej, natomiast radny Radosław Sobkowiak z Koalicji Obywatelskiej kolejne dwie kandydatury – Marii Kocoń i Mirosławy Lewickiej. Obie kandydatury zgłoszone przez R. Sobkowiaka zdobyły większą liczbę głosów. Tak więc radne M. Kocoń i M. Lewicka znalazły się w składzie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Podczas czwartkowej sesji radni wypowiedzieli się w sprawie pensji nowego starosty powiatu gnieźnieńskiego. Na podstawie ustaw o samorządzie powiatowym i o pracownikach samorządowych oraz rozporządzenia Rady Ministrów z maja tego roku w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych pensja starosty w wymiarze miesięcznym przedstawia się następująco: wynagrodzenie zasadnicze – 5000 złotych brutto, dodatek funkcyjny – 2100 złotych brutto i dodatek za wieloletnią pracę w wysokości określonej przepisami prawa pracy. Oprócz tego wynagrodzenia jest jeszcze dodatek specjalny w wysokości 40 procent wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Między innymi radni w czasie sesji zdecydowaną większością głosów przyjęli zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2031 oraz zmiany w tegorocznym budżecie. Nie zabrakło informacji dotyczących rolnictwa w powiecie gnieźnieńskim. Najobszerniej na forum rady informacje na temat swojej działalności przedstawił Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gnieźnie – Magdalena Całka – Zobel. Między innymi omawiając jednostkę chorobową, jaką jest Afrykański Pomór Świń (ASF), M. Całka – Zobel wskazała: – ASF występuje na terenie kraju, a pierwsze przypadki stwierdzono w lutym 2014 roku. Choroba głównie rozwija się okresie letnim, okres jesienno-zimowy „konserwuje” wirusa. W tym roku na terenie kraju ognisk choroby w stadach świń hodowlanych było do września 109. Natomiast cały czas występują przypadki dzików padłych. Na terenie kraju obowiązują zasady bioasekuracji. Każdy hodowca świń jest zobowiązany stosować się do tych zasad. ASF nie stanowi zagrożenia dla ludzi, natomiast jest dużym wyzwaniem gospodarczym, gdyż nie wymyślono jeszcze żadnego antidotum skutecznego w walce z tą chorobą. W tym roku przeprowadziliśmy 55 kontroli bioasekuracji. Robimy spotkania i szkolenia w tej kwestii. Na razie chorobę stwierdzono między innymi w Dolinie Wisły. W Wielkopolsce nie stwierdziliśmy takich przypadków. JAROSŁAW WALERCZAK