Shadow

Wyniki matur 2021. Najwyższa zdawalność w I LO w Gnieźnie

W powiecie gnieźnieńskim tegoroczną maturę zdało 557 uczniów z 797 wszystkich, którzy przystąpili do egzaminu dojrzałości. Najlepszy wynik uzyskali maturzyści w I LO w Gnieźnie, gdzie odsetek zdawalności wyniósł 96 procent.
W maju 2021 roku do egzaminów ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej egzaminu maturalnego przystąpiło 797 tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych (liceów ogólnokształcących i techników), dla których organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Gnieźnie. W powiecie gnieźnieńskim tegoroczną maturę zdało 557 uczniów z wszystkich, którzy przystąpili do egzaminu dojrzałości. Najlepszy wynik uzyskali maturzyści w I LO w Gnieźnie, gdzie odsetek zdawalności wyniósł 96 procent. Wyniki tegorocznej matury nie odbiegają od tych z lat poprzednich, ale trzeba podkreślić, że matura była „szyta” pod pandemię koronawirusa i zdalną naukę. W Wielkopolsce egzaminy zdało 74 procent maturzystów, podczas gdy średnia w kraju wyniosła 74,5 procent. Wśród tegorocznych absolwentów szkół powiatowych, którzy przystąpili do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych sukcesem zakończył się on dla 70 procent ogółu zdających, przy czym w liceach wyniósł on 88,9 procent, a w technikach 59,6 procent.
Odsetek sukcesów w szkołach powiatowych: I LO przy ul. Kostrzewskiego 96 procent, II LO przy ul. Łubieńskiego 91 procent, III LO przy ul. Sobieskiego 79 procent, Technikum w ZSE przy ul. Chrobrego – 71 procent, Technikum w ZSPU przy ul. Sobieskiego – 52 procent, Technikum w ZSP Nr 3 przy ul. Sienkiewicza – 47 procent, Technikum w ZST przy ul. Cieszkowskiego – 61 procent i Technikum w ZST w Witkowie 67 procent. W przypadku języka polskiego egzamin w powiecie zdało 94 procent uczniów. Gorzej jest z matematyką – tutaj egzamin zdało 75 procent przystępujących. Maturzyści nieźle poradzili sobie z językami obcymi. Z języka angielskiego egzamin zdało 91 procent uczniów. Najlepsze wyniki maturalne w większości przedmiotów osiągnęli uczniowie z I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie (j. polski – 66 procent, matematyka 76 procent, j. angielski – 92 procent), natomiast spośród techników Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Gnieźnie (j. polski – 54 procent, matematyka 48 procent, j. angielski 75 procent). Uczniowie, którzy nie zdali egzaminu maturalnego mają prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego, który odbędzie się 24 sierpnia. (obk)