Shadow

Wyremontowane drogi gminne

Gmina Gniezno w ostatnim czasie wyremontowała drogi gminne w miejscowościach Obórka oraz Modliszewo-Modliszewko.
Remont drogi gminnej nr 287004P w miejscowości Obórka polegał na położeniu nakładki bitumicznej na całej szerokości istniejącej nawierzchni od 3,50 do 4,80 m na długości 2000 m,drogi powiatowej nr 2216P do skrzyżowania z drogą gminną nr 287046P – kierunek Zdziechowa*.*W ramach zadania wykonano utwardzone zjazdy do posesji oraz przełożenie istniejących zjazdów z kostki betonowej. Dodatkowo uwzględniono wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego na zwężonym odcinku drogi oraz skrzyżowaniach jak również odtworzenie istniejących rowów odwadniających, przeczyszczenie przepustów pod drogą. Koszt całego zadania wyniósł gminę 431 998,95 zł.
Remont w miejscowości Modliszewo-Modliszewko polegał na położeniu nakładki bitumicznej na całej szerokości istniejącej nawierzchni – 3,70 m na długości 1830 m, od drogi powiatowej nr 2210P do skrzyżowania z drogą gminną nr 287049P przy sklepie*. *W ramach zadania wykonano utwardzone jednostronne pobocze z tłucznia kamiennego o szerokości 1 m po przeciwnej stronie istniejącego zadrzewienia wzdłuż drogi. Dodatkowo uwzględniono wykonanie nowej nakładki na parkingu przed cmentarzem przy przedmiotowej drodze. Zadanie uwzględniało również częściowe odtworzenie rowu przy lasku jak również ścięcie zawyżonych poboczy gruntowych. Koszt całego zadania wyniósł gminę 271 305,84 zł. Generalnym wykonawcą robót była firma Zakład Wielobranżowy „TRANS-BRUK” z Nekli. (inf. prasowa)