Shadow

Wyróżnienia dla współczesnych bohaterów

{CAPTION}
Gniezno 98 lat temu odzyskało niepodległość. Co roku podczas uroczystej sesji zbierają się m.in. parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele duchowieństwa, uczelni wyższych, stowarzyszeń, służb mundurowych oraz mieszkańcy, aby uczcić pamięć poległych powstańców i przypominać o zwycięskim powstaniu wielkopolskim.
Przybyłych na uroczystą sesję gości powitał przewodniczący Rady Miasta Gniezna Michał Glejzer, który przypomniał historyczne wydarzenia sprzed prawie stu laty. – Gnieźnianie, polatach pruskiej niewoli chwycili za broń; 28 grudnia 1918 roku Gniezno zostało oswobodzone przez swoich mieszkańców. Należy ubolewać, że znaczenie zwycięskiego powstania wielkopolskiego dla Polski nadal jest niedoceniane. Tradycje patriotyczne w Wielkopolsce kształtowane były od wielu lat. Należy przypomnieć powstanie w 1806 roku, które przyczyniło się do wyzwolenia Wielkopolski i pruskiej części Mazowsza, a także w 1848 roku, tzw. poznańską część Wiosny Ludów i zwycięskie walki pod Sokołowem, Wrześnią i Miłosławiem. Fakty te należy ciągle przypominać, ponieważ zauważyć można próby marginalizacji znaczenia powstania wielkopolskiego – zaznaczył przewodniczący M. Glejzer. Następnie prezydent Tomasz Budasz stwierdził, że przewodniczący Michał Glejzer mówił o wielkich Polakach tamtej epoki, ale dziś wśród nas też są wspaniali gnieźnianie, którzy na niwie swojej pracy zawodowej działają dla dobra mieszkańców. Kształtują młode pokolenia, leczą młode pokolenia, działają dla tego miasta i uhonorował Medalem Koronacyjnym Helenę Brzeźniak, urodzoną, która przez 42 lata pracowała w administracji Spółdzielczego Klubu Sportowego „Start”, Jana Gawrycha, urodzonego w 1937 roku, który od 2004 do 2015 roku zajmował stanowisko prezesa spółki komunalnej Gnieźnieńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, Jerzemu Krigerowi, urodzonemu w 1951 roku, dyrektorowi Departamentu Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, wcześniej prezesowi spółki Przewozy Regionalne w Warszawie oraz Aleksandrowi Sekulskiemu, urodzonemu w 1933 roku, który w latach 1960-1975 pełnił funkcję drużynowego oraz komendanta I Szczepu Harcerskiego im. Powstańców Wielkopolskich 1918/19 w Gnieźnie, w latach 2009-2011 był komendantem Hufca ZHP im. Bolesława Chrobrego, a do dnia dzisiejszego jest przewodniczącym Kręgu Starszyzny Harcerskiej „Bezimienni” i członkiem Wielkopolskiej Rady Seniorów ZHP
Medal Jubileuszowy prezydent przyznał Andrzejowi Główce, lekarzowi, ordynatorowi Oddziału Chorób Wewnętrznych gnieźnieńskiego szpitala. W 2010 roku A. Główka doprowadził do uruchomienia pracowni hemodynamiki z 24-godzinnym dyżurem, wprowadzając leczenie pierwotną angioplastyką w regionie gnieźnieńskim. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Towarzystwa Internistów Polskich. W latach 1990-1998 był wiceprzewodniczącym Rady Miasta Gniezna, a w latach 1998-2002 przewodniczącym RMG; Medalem Jubileuszowym został też uhonorowany Zdzisław Okrasiński, urodzony w 1933 roku, który pracował w Ministerstwie Transportu, Żeglugi i Łączności, od 1993 jest na emeryturze, obecnie jest prezesem Zarządu Wielkopolskiego Związku Solidarności Polskich Kombatantów, koło terenowe w Gnieźnie, całe swoje życie poświęcił propagowaniu pamięci o ofiarach drugiej wojny światowej. W imieniu odznaczonych za wyróżniania podziękował Andrzej Główka. Po wręczeniu medali głos zabrał ks. abp Wojciech Polak, prymas Polski, który powiedział, że uroczysta sesja rady miasta przypomina nam, że historię tworzą żywi ludzie. – Każda i każdy z nas jest za nią odpowiedzialny, także ci wyróżnieni, którzy są żywą cząstką tej społeczności, którzy stawiają rzeczywiste fundamenty pod wiele różnych aktywności w Gnieźnie i powiecie, a nawet szerzej w ojczyźnie naszej. Jeżeli wszyscy będziemy o tym pamiętać, że kształt tej historii, także kształt obchodów tak wielkich wydarzeń, jakimi są niepodległość ojczyzny naszej i powstanie wielkopolskie zależy w gruncie rzeczy od tego jacy my jesteśmy, jak my będziemy tworzyć tę historię, a jej owoce będą błogosławione – podkreślił ks. abp W. Polak. Na zakończenie uroczystej sesji wykład pt. „Gniezno w Powstaniu Wielkopolskim” wygłosił prof. dr hab. Janusz Karwat, kierownik Zakładu Studiów Gnieźnieńskich Instytutu Kultury Europejskiej Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu. (bk