Shadow

Wystawa o kard. Stefanie Wyszyńskim w „Ekonomiku”

W sobotę, 26 marca w auli Zespołu Szkół Ekonomicznych w Gnieźnie odbył się wernisaż wystawy pt. „Kardynał Stefan Wyszyński – Prymas Tysiąclecia”. W 2021 roku przypadła 120. rocznica urodzin i 40. rocznica śmierci jednego z największych Polaków XX wieku. Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2021 rokiem Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego oddając szczególny hołd i wyrażając pamięć, szacunek i wielkie uznanie dla jego całego życia, które było wielkim świadectwem umiłowania Ojczyzny i Rodaków.
W związku z ustanowieniem 2021 roku rokiem Prymasa Tysiąclecia Kancelaria Senatu RP przygotowała wystawę kilkudziesięciu zdjęć z różnego okresu życia i posługi kardynała, która była prezentowana w Warszawie. W zeszłym tygodniu wystawę można było także obejrzeć w „Ekonomiku”, szkole, której patronem jest Prymas Tysiąclecia. Uroczyste nadanie szkole imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia nastąpiło w październiku 2007 roku. Przybyłych na wernisaż gości m.in. senatora Pawła Arndta, biskupa Radosława Orchowicza, starostę Piotra Gruszczyńskiego, przewodniczącego rady powiatu Dariusza Pilaka, radnych powiatowych, byłego dyrektora szkoły Jerzego Stachowiaka, grono pedagogiczne i młodzież szkolną wraz z rodzicami powitał dyrektor szkoły Łukasz Muciok. W trakcie wystawy laureaci szkolnych konkursów otrzymali nagrody, które wręczyli im senator i starosta.
Nagrodzeni uczniowie w konkursie na projekt zaproszenia na wernisaż wystawy o Prymasie Tysiąclecia to: I miejsce Arkadiusz Męski, II miejsce Oliwia Ławniczak, III miejsce Roksana Kosińska. Wyróżnienia otrzymały: Nikola Szałek, Dominika Stefańska i Danuta Pieczyńska. Nagrodzone uczennice w konkursie na projekt plakatu wystawy to: I miejsce Paulina Nowacka, II miejsce Patrycja Kowalczewska, III miejsce Dorota Suborska. Wyróżnienie otrzymała Oliwia Kowalczewska. Nagrodzeni uczniowie w konkursie polegającym na wybraniu jednej z trzech myśli bł. Stefana Wyszyńskiego i wyrażeniu jej dowolną techniką plastyczną to: I miejsce Szymon Szalaty, II miejsce Joanna Bodzieszyk, III miejsce Paula Plewa. Wyróżnienia otrzymały: Zuzanna Anglard i Aleksandra Wocińska. Konkursy przygotowały nauczycielki: Marzenna Kubiel i Joanna Arndt. Nagrodę otrzymał także Michał Pawlik, który zajął I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej.
Prymas Polski kard. Stefan Wyszyński urodził się 3 sierpnia 1901 roku w Zuzeli, na pograniczu Podlasia i Mazowsza, a zmarł 28 maja 1981 roku w Warszawie. Jego życie było niezwykłym świadectwem służby Bogu i Ojczyźnie, zarówno w czasach pokoju, jak i wojen światowych, które przyszło mu przeżyć. Zawsze pamiętał o Ojczyźnie i swoich rodakach. Szczególnie ważne były dla niego prawa człowieka, niezależnie od tego, w jakim okresie historii naszego kraju przychodziło mu ich bronić. Wyjątkowo troskliwie strzegł losów polskiego Kościoła w najczarniejszych latach stalinizmu. Za swoją niezłomną postawę wobec władz komunistycznych, za sprzeciw wobec niszczenia życia społecznego i kościelnego – określony słynnym zdaniem „Non possumus!” – spędził kilka lat w uwięzieniu. Krótką biografię Prymasa Tysiąclecia na wernisażu przedstawiły uczennice szkoły, które przytoczyły także kilka wypowiedzi z różnego okresu życia kardynała, w tym tę z Niepokalanowa z 1969 roku, kiedy mówił, że: „Nie wystarczy urodzić się człowiekiem, trzeba jeszcze być człowiekiem”.  (bk)