Shadow

Wzrosły ceny usług budowlanych

Na terenie gminy Witkowo odbyły niedawno się odbiory inwestycji drogowych, zaplanowanych w tegorocznym budżecie. Zmodernizowane zostały drogi gminne w miejscowości: Małachowo -Wierzbiczany, Ćwierdzin, Gaj oraz Witkówko. Oddano także do użytku elewację budynku komunalnego przy ul. Stary Rynek.
Natomiast po minionej sesji Rady Miejskiej okazało się, że „znalazły” się dodatkowe pieniądze na przebudowę ulicy Osiedlowej w Witkowie i budowę drogi dla rowerów z Witkowa do Skorzęcina. Ta ostatnio wymieniona inwestycja współfinansowana będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego programu operacyjnego na lata 2014 -2020. Obecnie trwa wybór ofert przetargowych. – Wykonanie tych dwóch inwestycji wymagało przeszacowania budżetu, jednak stały one pod znakiem zapytania pod względem wykonania ich w zaplanowanym wcześniej terminie, ponieważ koszty ofert z przetargów w porównaniu do poprzedniego półrocza wzrosły o co najmniej 30 procent. Na ulicę Osiedlową będziemy musieli dołożyć ponad sto tysięcy złotych, łączny koszt tego zadania to 255 tysięcy, a na ścieżkę rowerową trzeba dołożyć około 840 tysięcy, cały koszt chodnika to trzy miliony i siedemset tysięcy złotych – powiedział Marian Gadziński, burmistrz gminy i miasta Witkowo. – Mamy już projekt na przebudowę i rozbudowę budynku przy ulicy Gnieźnieńskiej, który poprawi warunki lokalowe Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witkowie, w budżecie na ten rok zabezpieczono 300 tysięcy złotych, w tym miesiącu mamy zamiar ogłosić przetarg. Potrzebna kwota na realizację tego zadania to ponad milion złotych – dodał burmistrz.W minionym czasie zrealizowano wiele inwestycji, które podniosą komfort życia mieszkańców. W miejscowościach: Małachowo – Wierzbiczany i Ćwierdzin prace polegały na wykonaniu korytowania pod konstrukcję jezdni, wykonano także podbudowę z kruszywa oraz ułożono nawierzchnię asfaltową. Uzupełniono również oznakowanie pionowe i odtworzono przepust pod drogą. W Małachowie-Szemborowice poszerzono drogę prowadzącą do zlokalizowanych tam posesji. W najbliższym czasie zostanie ona dodatkowo odpowiednio oznakowana. Prace w miejscowości Gaj polegały na przebudowie drogi. W zakresie tego zadania wchodziło także wzmocnienie istniejącej podbudowy oraz wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego. W miejscowości Witkówko wydłużono natomiast ciąg pieszy. Wykonano również koryta na głębokość 30 cm wraz z ich profilowaniem i zagęszczeniem. Przygotowano także podbudowy z kruszywa, wykonano nawierzchnie z betonu asfaltowego oraz oznakowanie poziome i pionowe. W odbiorach tych inwestycji udział wzięli: burmistrz Marian Gadziński, Łukasz Scheffs, zastępca burmistrza oraz radni Rady Miejskiej: Grzegorz Kaźmierczak, Ireneusz Kwapich oraz Marek Wiatrowski, a także sołtysi sołectw objętych planowanymi zadaniami.
EWA SOCHA