Shadow

Wzruszająca uroczystość w Trzemesznie

Od 11 listopada 2016 roku trwa w Gminie Trzemeszno akcja znakowania mogił powstańców wielkopolskich, poprzez umieszczenie na nich specjalnych tabliczek. Dotychczas w ten sposób oznakowano 22 mogiły. W piątek, 1 marca uhonorowano kolejnych czterech powstańców: *Wawrzyńca Bultrowicza, Jana Sochę, Czesława Nowaka* oraz Mieczysława Cieślewicza.
Uroczystość rozpoczęto od spotkania w sali Środowiskowego Domu Samopomocy, gdzie oprócz członów Gminnego Komitetu Pamięci Walk i Męczeństwa zjawili się potomkowie powstańców orazks. *Piotr Kotowski,* proboszcz trzemeszeńskiej parafii i ks. *Jerzy Mostowski, proboszcz parafii w Kamieńcu. *Wszystkich zebranych powitał Dariusz Jankowski, wiceburmistrz Trzemeszna, a zarazem przewodniczący komitetu. Przedstawił on prezentację dotyczącą działań Gminy Trzemeszno dotyczącej upamiętnienia powstańców wielkopolskich. D. Jankowski poprosił także obecnych członków rodzin powstańców, aby podzielili się wspomnieniami i wiedzą o swoich przodkach.
Helena Bultrowicz, córka Jana Sochy, która ukończyła 90 lat, z chęcią opowiadała o swoim ojcu. Panią Helenę wspierali na spotkaniu także wnukowie powstańca: Włodzimierz Bauza, Benedykt Bauza, Zbigniew Bultrowiczoraz Barbara Bultrowicz i Grażyna Bauza. Rodzinę Czesława Nowaka reprezentowali Lechosław i Maria Walkowscy. Rodzinę Czesława Cieślewicza reprezentował bratanek Olgierd Cieślewicz, który wspominał swego wuja jako zapalonego rybaka.
Po spotkaniu w ŚDS wszyscy udali się na cmentarz parafialny w Trzemesznie, gdzie tabliczki umieszczono na grobach *Wawrzyńca Bultrowicza, Jana Sochy iCzesława Nowaka. *Wiązankę kwiatów na zbiorowej mogile powstańców złożył *Adam Galus* – asystent senatora *Roberta Gawła*. Ponieważ uroczystość odbywała się w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych, z tej okazji złożono kwiaty przy obelisku Poległym Męczennikom Więzień, Łagrów i Zesłania. Następne udano się na cmentarz parafialny w Kamieńcu, gdzie tabliczkę zainstalowano na grobie Mieczysława Cieślewicza.
Akcja znakowania grobów powstańców wielkopolskich będzie kontynuowana, wnioski w tej sprawie można składać w Urzędzie Miejskim w Trzemesznie.
RENATA PAŁUCKA