Shadow

Z pomocą gminie Mieleszyn

Podczas obrad Rady Miejskiej Gminy Kłecko 11 października samorządowcy jednogłośnie opowiadali się za przyjęciem poszczególnych uchwał. Tak było również w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Mieleszyn z przeznaczeniem na naprawę szkód w mieniu komunalnym po przejściu sierpniowej nawałnicy.
Nasz budżet jest bardzo napięty, ale biorąc pod uwagę to, co spotkało gminę Mieleszyn zdajemy sobie sprawę, że po sierpniowej nawałnicy ta gmina jest w trudniejszej sytuacji niż nasza. Po nawałnicy wiele instytucji przestało tam działać. Jestem po rozmowie z wójtem Mieleszyna Januszem Kamińskim i tam każdy pieniądz jest na wagę złota. Stąd kwota pomocy, na którą nas obecnie stać – stwierdził na forum rady burmistrz Adam Serwatka. Z budżetu gminy Kłecko na ten rok wyasygnowane zostanie w formie dotacji celowej, jako pomoc finansowa dla gminy Mieleszyn 30 000 złotych z przeznaczeniem na naprawę szkód w mieniu komunalnym, powstałych wskutek przejścia nawałnicy, która miała miejsce z 11 na 12 sierpnia. Radni również jednogłośnie opowiedzieli się za udzieleniem dotacji parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem świętej Katarzyny w Waliszewie na roboty budowlane przy tym zabytku. Wspomniane roboty polegają na remoncie konstrukcji więźby dachowej oraz naprawie, wzmocnieniu i wymianie zniszczonych elementów wraz z impregnacją biobójczą i przeciwpowodziową kościoła. Prace budowlane w kościele w Waliszewie zostaną dofinansowane w 85 procentach środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej. Kwota 22 179 złotych stanowi wkład własny (15 procent) w realizację tego projektu w tym roku. (jw)