Shadow

Z więzienia do pracy

Dzięki odpłatnemu zatrudnieniu kolejne osadzone będą mogły spłacać swoje zadłużenie. Dyrektor gębarzewskiego więzienia podpisał umowę o zatrudnienie odpłatne więźniów z Zakładem Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego w Środzie Wielkopolskiej.
Kobiety odbywające karę w podległym Zakładowi Karnemu w Gębarzewie Oddziale Zewnętrznym w Pobiedziskach, od 20 września opuszczają mury więzienia pracując na lepsze jutro. W chwili obecnej 4 skazane, a docelowo 10 kobiet będzie pracować przy obróbce warzyw. Spędzając 40 godzin w tygodniu poza więzienną celą pokazują, że warto dać im drugą szansę, która właściwie wykorzystana zaprocentuje w przyszłości. – Zatrudnienie więźniów umożliwia im regulowanie zobowiązań finansowych, w tym naprawę krzywd wyrządzonych przestępstwem. To również szansa dla skazanych na zdobycie nowego doświadczenia zawodowego, które daje szansę na odnalezienie się w środowisku ludzi wolnych po odbyciu kary – informuje kpt. Krystian Rynarzewski, rzecznik prasowy Dyrektora Zakładu Karnego w Gębarzewie. (inf. prasowa)