Shadow

Zabudowa mieszkaniowa będzie mogła wejść na teren byłych koszar przy ul. Sobieskiego

Kończą się procedury konsultacyjne dotyczące zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego terenu byłych koszar między ulicami Chrobrego i Sobieskiego. Jeśli plan uchwali Rada Miasta Gniezna, pozwoli on na budowanie w tym miejscu budynków wielorodzinnych z usługami.
Większość nieruchomości ulokowanych na terenie dawnych koszar wojskowych należy dziś do Starostwa Powiatowego i to na jego wniosek miasto przystąpiło do aktualizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tego fragmentu miasta. Dziś ten teren to przestrzenny chaos i bałagan. Oprócz zespołów szkół ulokowanych na końcach tego terenu (ulica Sobieskiego i ulica Pocztowa), na tym obszarze znajdują się hotele, archiwum, sala sportowa, parkingi, garaże, magazyny. Dotychczas istniejący plan nie pozwalał na dalszy rozwój tego terenu, a w międzyczasie zaszły zmiany własnościowe niektórych jego obszarów i w związku z tym, stał się on nieaktualny. Istotne jest także, że spory fragment obecnie jeszcze obowiązującego planu jest białą plamą i nie zawiera żadnych szczegółów planowania. To wynik tego, że tereny dziś należące do wojska (magazyny i warsztaty od strony ulicy Chrobrego) mają status „wojskowego terenu zamkniętego”, czyli mającego status zastrzeżonego ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa. W nowym planie już tego zastrzeżenia nie ma i te tereny też objęte zostają planowaniem, co pozwoli wpłynąć na to, co w tym miejscu w przyszłości będzie mogło powstać. Nowy plan pozwoli na wprowadzenie do dawnych koszar zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami. Taki status otrzymają nieruchomości dziś należące do wojska od strony ulicy Chrobrego, teren garaży wzdłuż budynku gimnazjum nr 2 oraz teren hotelu Nest i parkingu ulokowanego przed nim. Tereny w środku koszar pozostaną zagospodarowane dla sportu, rekreacji i usług. Plan jednoznacznie wskazuje, że w przypadku zmiany funkcji terenów wojskowych przy ul. Chrobrego na cele mieszkaniowe, nowe budynki będą nawiązywać swoim ulokowaniem do dawnego bloku koszarowego, który mieścił się w tym miejscu do czasu zniszczenia go w czasie drugiej wojny światowej. Dzięki temu uda się zachować pierzeję mieszkalną wzdłuż ulicy. Plan zawiera także nowy układ drogowy, który pozwoli na komfortowe dotarcie do wszystkich obiektów ulokowanych na terenie objętym planem. Zwiększy to dostępność tych terenów wjazdem od strony ulicy Chrobrego. Nowy projekt planu wyraźnie ciąży ku zagospodarowaniu terenu koszar na cele mieszkaniowe, co umożliwi wybudowanie nowych budynków wielorodzinnych, jednak formą i kształtem nawiązujących do sąsiedniej, zabytkowej wartości architektonicznej. Stąd w niektórych miejscach domy nie będą mogły być wyższe niż 25 metrów, a ich kolory muszą harmonizować z barwą cegły klinkierowej, z której wybudowano większość okolicznej zabudowy. Po zakończeniu procedury konsultowania planu, trafi on pod obrady Rady Miasta Gniezna, prawdopodobnie tuż po wakacjach. ALEKSANDER KARWOWSKI