Shadow

Zaczynają się obchody jubileuszu „Dąbrówki”

Mimo iż jubileusz 100-lecia II Liceum Ogólnokształcącego im. Dąbrówki uroczyście świętowany będzie 20 marca 2020 roku, to już zaczynają się imprezy związane z tą okazją, a program obchodów, jak zapewnia obecna dyrektor Róża Grabowska w tym i przyszłym roku będzie bardzo bogaty. Między innymi zaplanowano wystawy, koncert, bieg jubileuszowy „za dyrektorem” oraz „Noc w liceum”. Z pewnością podczas trwania spotkań związanych z jubileuszem i marcowymi, głównymi uroczystościami w przyszłym roku, nie zabraknie wspomnień i odznaczeń.
Zaczynamy finałem konkursu na logo naszej szkoły, gdyż były do tej pory tylko herb i tarcza. Ta ostatnia, nie do końca zgodna z projektem świętej pamięci matematyka Włodzimierza Stróżniaka. Logo zostanie przedstawione 20 marca tego roku. Podczas marcowej konferencji prasowej zaprezentujemy harmonogram obchodów jubileuszu 100-lecia, a 13 kwietnia planowany jest koncert absolwentów „Dąbrówki” dla mieszkańców Gniezna. Ten historyczny koncert odbędzie się w Miejskim Ośrodku Kultury. Równocześnie zaprezentowana zostanie wystawa zdjęć i prac stworzonych przez absolwentów i nauczycieli szkoły. Na ekspozycji pojawią się między innymi prace malarskie i gazety związane z liceum. W pierwszym tygodniu czerwca mamy bieg uczniów, nauczycieli i zaproszonych gości za… dyrektorem, dookoła jeziora Jelonek. Będzie to bieg bardzo rekreacyjny. W lipcu i sierpniu czekamy na pocztówki „z końca świata”, gdyż ma powstać mapa z widokówek nadesłanych przez uczniów i absolwentów. Czekamy więc na ich pozdrowienia także drogą elektroniczną. Natomiast na przełomie sierpnia i września – czar wspomnień, noc absolwentów, czyli „Noc w liceum”. To 4 lekcje, po 15 minut w salach z różnych okresów nauczania – różne metody i formy. Zaplanowano spotkanie przy kawie „w piwnicy” (dawny schron i szatnia – przyp. red.). Będzie gra po szkole, pokazująca różne zakamarki naszej placówki oświatowej i koncert w formie karaoke. Może uda się do tej pory zrealizować film (Koło Filmowe w II LO – przyp. aut.), chociaż jego premiera planowana jest na październik, a poświęcony będzie założycielowi i fundatorowi Gimnazjum Żeńskiego w Gnieźnie, obecnie II LO – Bolesławowi Kasprowiczowi – wymienia dyrektor R. Grabowska i dodaje: – Mamy podpisaną umowę z Filmoteką Szkolną na przeprowadzenie warsztatów pod kątem tego filmu. Pomoże nam w tym absolwentka i była polonistka II LO – Roma Szymańska. Na początku listopada przyjdzie czas na Apel Pamięci, a w grudniu – „kolędowanie przez miasto” z życzeniami świątecznymi. W styczniu 2020 roku pojawi się jubileuszowe wydanie gazetki „Like” z antologią najlepszych tekstów. Wydany zostanie też okolicznościowy biuletyn II LO, a w lutym Samorząd Uczniowski zajmie się „kapsułą czasu” z różnymi pracami, która zostanie następnie zakopana w pewnym miejscu na szkolnym boisku. Na 20 marca przyszłego roku zaplanowane są główne obchody, które rozpocznie msza święta w bazylice katedralnej – odprawi ją biskup Krzysztof Wętkowski, absolwent „Dąbrówki”. Następnie zwiedzanie liceum i wystawy, a później Gala 100-lecia w teatrze gnieźnieńskim z częścią artystyczną. Jubileusz zakończy uroczysty obiad i spotkanie absolwentów. JAROSŁAW WALERCZAK