Shadow

Zakończono budowę ul. Osiniec


Do użytku kierowców została oddana nowo wybudowana ul. Osiniec, dzięki której połączone zostały tereny Specjalnej Strefy Ekonomicznej z ul. Witkowską, a ruch ciężki z kierunku południowego skierował się bezpośrednio w stronę strefy przemysłowej, omijając ruchliwe skrzyżowanie ulic Słonecznej, Witkowskiej i 17 Dywizji Piechoty.
Budowa ul. Osiniec trwała od 2016 r., a jej koszt wyniósł 9 mln zł. – Dzięki ulicy Osiniec ruch ciężki z kierunku południowego skierował się bezpośrednio w stronę strefy przemysłowej – poinformował prezydent Tomasz Budasz podczas prezentacji nowej drogi 16 maja. Droga ma długość 1,8 km, jezdnię szerokości 7 m z betonu asfaltowego, jednostronny chodnik o szerokości 1,5 m i ścieżkę rowerową o szerokości 2 m z kostki betonowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem. Ponadto trwają też prace remontowe przy następujących ulicach: ul. Kwiatowa (koszt inwestycji 400 tys. zł, budowa drogi o długości 175 m, jezdnia o szerokości 5,50 m z kostki betonowej, dwustronne chodniki, jednostronny pas zieleni), ul. Wierzbowa (koszt inwestycji 550 tys. zł., budowa drogi o długości 240 m, jezdnia o szerokości 6 m z kostki betonowej, dwustronne chodniki, wykonanie odwodnienia drogi), ul. Bluszczowa (koszt inwestycji 340 tys. zł, budowa obustronnych chodników o długości 515 m), przejazd pomiędzy drogą wewnętrzną na os. Wł. Łokietka, a ul. Gdańską w Gnieźnie (koszt inwestycji 105 tys. zł), ul. Jabłoniowa – pętla autobusowa (koszt inwestycji 148 tys. zł). Jeszcze w tym roku realizowane będą kolejne inwestycje: ul. Pocztowa (koszt inwestycji 780 tys. zł, prace drogowe realizowane będą na odcinku ok. 400 m, planowana jest przebudowa chodnika z kostki betonowej, budowa zatoki postojowej na drodze wojewódzkiej, budowa zatoki postojowej dla taksówek, wykonanie nakładki z betonu asfaltowego, a także poszerzenie jezdni do szerokości 6 m na długości 240 m, obowiązywać będzie ruch dwukierunkowy i ul. Orzeszkowej (wybudowana droga będzie miała długość 558 m, jezdnię o szerokości 7 m z betonu asfaltowego i obustronne chodniki, w ciągu drogi znajdować się będą 3 zatoki postojowe parkowania równoległego, 2 zatoki autobusowe, 21 słupów oświetleniowych, zaprojektowano także wykonanie trawników, koszt ok. 4 mln zł, dofinansowanie 1 mln 192 tys zł. (bk)