Shadow

Zakończono rozbudowę Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego

Gnieźnieński Zakład Opiekuńczo–Leczniczy jest już gotowy, by otworzyć nowe pomieszczenia dla swoich podopiecznych. Jak przekazał starosta Piotr Gruszczyński, mimo wciąż trwającej pandemii COVID-19 w placówce przy ul. Orzeszkowej zrealizowano inwestycję wartą prawie 2,2 mln zł.
Po uzyskaniu zgody na użytkowanie, w budynku ZOL o powierzchni użytkowej około 500 metrów kwadratowych, zamieszka docelowo 185 podopiecznych. Jak podkreślała dyrekcja, na podjęcie ostatecznej decyzji dotyczącej rozbudowy, wpływ miały dwa czynniki: przede wszystkim potrzeby pacjentów i konieczność zwiększenia ich komfortu, m.in. poprzez zmniejszenie ilości osób w pokojach, a także gwarancja zrealizowania prac w terminie dzięki zapewnionemu finansowaniu. Rozbudowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego była przedsięwzięciem, które finalnie umożliwia stworzenie kompleksowej i spójnej placówki. Dzięki inwestycji w budynku funkcjonować będą m.in. sale chorych z częścią sanitarną, gabinety dla pracowników medycznych oraz sale rehabilitacyjne i dział farmacji. Jednopoziomowy budynek dostępny jest w pełni dla osób niepełnosprawnych. ZOL jest obiektem zamkniętym, świadczącym całodobową, stałą opiekę dla osób niezdolnych do samodzielnego życia.
W obiekcie zlokalizowane są oddziały o różnym zakresie opiek, od najcięższych przypadków osób leżących nieporuszających się samodzielnie, do osób samodzielnie poruszających się, ale wymagających stałego nadzoru. W rozbudowywanej części wydzielono sale dla chorych o mniejszym stopniu upośledzenia, poruszających się samodzielnie. Wykonawcą prac była firma ORLIKON Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu. (obk)