Shadow

Zamknięcie przejazdu kolejowego


Utrudnienia komunikacyjne czekają na uczestników ruchu na przejeździe kolejowym w Wydartowie, gmina Trzemeszno.**Firma **TRAKCJA PRKII SA zamierza zamknąć ten przejazd kolejowy od 18 kwietnia do 21 kwietnia.**Wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu drogowego.
Zamknięcie przejazdu to część trwającej modernizacji linii kolejowej nr 353 na odcinku Poznań Wschód – Mogilno, przebiegającym przez województwa kujawsko – pomorskie oraz wielkopolskie. Prace te wykonuje właśnie TRAKCJA PRKII SAza ponad 27 mln zł. Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie prac budowlanych, w wyniku których składy pasażerskie pojadą z prędkością 160 km/h, zaś pociągi towarowe przyspieszą do 100 km/h. Projekt przewiduje m.in. wymianę trakcji kolejowej oraz nawierzchni torowej, wzmocnienie podtorza, likwidację kolizji kablowych, a także prace z zakresu elektroenergetyki. W ramach kontraktu zostaną również przeprowadzone prace modernizacyjne na stacji Wydartowo, obejmujące wymianę 6 rozjazdów oraz przebudowę peronów wyspowych wraz z montażem nowoczesnego oświetlenia, wiat przystankowych i elementów małej architektury. Ponadto dojścia do peronów zostaną zrewitalizowane oraz przystosowane do potrzeb osób z ograniczoną mobilnością. Termin zakończenia prac przypada na czerwiec tego roku.RENATA PAŁUCKA