Shadow

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego: Nie jesteśmy w stanie utrzymać tej świetlicy…

Powracamy do tematu przyszłości Świetlicy Środowiskowej „Dzieci z chmur”, która swoją siedzibę ma przy ulicy Lecha w Gnieźnie. Jak się okazuje, zawisły nad nią czarne chmury. Po raz kolejny, w temacie dalszego prowadzenia jej przez powiat gnieźnieński, wypowiedział się Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego.
Podczas konferencji prasowej wicestarosta powiatu gnieźnieńskiego Anna Jung przywołała artykuł 18 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz liczby związane z utrzymaniem tej placówki. – Nie ugnę się pod żadnym szantażem, czy będzie on emocjonalny, czy społeczny. Nie mamy możliwości prowadzić dalej tej jednostki i proszę, by nikt nie wymuszał tego na nas. Świetlica „Dzieci z chmur” powstała przed 1999 rokiem, kiedy nie istniały jeszcze powiaty. Była świetlicą miejską, dworcową, która miała za zadanie przyjmować dzieci z całego terenu obecnego powiatu gnieźnieńskiego. Wtedy miały to być dzieci przyjezdne, więc nazywała się „dworcową”. Po powstaniu powiatów świetlica przeszła jako zadanie dodatkowe, wymyślone, w ramach finansowania przez powiat. Pewnego roku została zmieniona na świetlicę socjoterapeutyczną. Włodarze powiatu zorientowali się, że nie jest to zadanie, które powinien prowadzić powiat. Artykuł 18 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej mówi jasno i wyraźnie, że zadanie świetlicy, placówki dziennej dla dzieci, powinno być prowadzone przez gminy lub może być pozagminne, jeśli zostanie zlecone organizacjom pozarządowym, bądź innym jednostkom, w tym kościelnym.
Powiat gnieźnieński nie jest żadną z tych organizacji. Mając na uwadze ten artykuł, chcę państwu przedstawić liczby, by rozwiać wszelkie wątpliwości i granie na emocjach członków zarządu powiatu oraz dzieci, ich rodziców i lokalnej społeczności. Gniezno posiada 4 świetlice miejskie – przy ulicy Kilińskiego, na Winiarach, osiedlu Grunwaldzkim i Tysiąclecia. Jest tam 120 miejsc dla dzieci. Świetlice te rocznie kosztują 750 200 złotych. Roczny koszt utrzymania jednej świetlicy 187 530 złotych. Koszt utrzymania Świetlicy Socjoterapeutycznej „Dzieci z chmur” to 325 406 złotych. Nie można przeliczyć wartości tego, co się robi na pieniądze, wspierania i pomagania dzieciom, ale kto się nimi zajmie, gdy powiat upadnie? Czy ktoś mi pokaże alternatywę w tym zakresie? Nie stać nas na utrzymywanie świetlicy socjoterapeutycznej, w tym koszcie 325 000 złotych – koszt wynagrodzeń 287 000 złotych rocznie. Wynagrodzenia były utrzymywane jak na Karcie Nauczyciela. Dzieci znajdą swoje miejsca w świetlicach miejskich, jak najbliżej miejsca zamieszkania. Jeśli chodzi o pracowników, postaramy się, by nie stracili miejsc zatrudnienia. Szukamy je w powiecie, ale nie dam gwarancji, jeśli chodzi o poziom dotychczasowego wynagrodzenia – poinformowała Anna Jung, wicestarosta powiatu gnieźnieńskiego. (jw)