Shadow

Zarząd Powiatu z wizytą w DPS w Mielżynie

Zarząd Powiatu z wizytą w DPS w Mielżynie
Rozmowy na temat przyszłej współpracy, nowych inicjatyw i pomysłów, a także spotkanie z podopiecznymi to główny cel wizyty członków Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego w Domu Pomocy Społecznej w Mielżynie.
Podczas zorganizowanego w kwietniu spotkania, starosta Piotr Gruszczyński, wicestarosta Anna Jung oraz członek Zarządu Powiatu Mariusz Mądrowski przekazali gratulacje siostrze Tymoteuszy Agnieszce Gil, którakwietnia 2022 roku objęła stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, prowadzonego w Mielżynie przez Zgromadzenie Sióstr św. Dominika. Dyskutowano ponadto o możliwościach modernizacji placówki, a także podjęcia współpracy instytucjonalnej z samorządem Powiatu Pleszewskiego, którego przedstawiciele również gościli tego dnia w mielżyńskim DPS. (obk)