Shadow

Zarząd Województwa Wielkopolskiego z absolutorium. To był „ostatni przewidywalny budżet”

Tak twierdzi Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego, który zwraca uwagę na toczący się przez samorządy kryzys gospodarczy związany z pandemią koronawirusa. Najwięcej środków w 2019 roku kosztował transport i komunikacja. To prawie połowa wszystkich wydatków.
By zapełnić „skarbiec” województwa, trzeba do niego włożyć wiele środków z różnych źródeł. Aż 55% dochodów, to wpływy z podatków PIT i CIT; 33% to dotacje celowe, a reszta pochodzi z subwencji ogólnej i pozostałych dochodów. Ogółem w 2019 roku dochody budżetu Wielkopolski wyniosły 1 548 874 151,99 zł, a wydatki 1 577 343 407,27 zł. – Mamy satysfakcję z dobrze wykonanego budżetu za ubiegły rok. I dobrze ocenionego przez Regionalną Izbę Obrachunkową. To dobrze zainwestowane w rozwój Wielkopolski pieniądze – cieszy się marszałek Marek Woźniak, ale nie kryje też niepewności co do kolejnych budżetów. Wywrócić je może gospodarcze spowolnienie – efekt światowej pandemii. – To także ostatni przewidywalny budżet, w warunkach dość stabilnej sytuacji. Jaki będzie następny, czas pokaże – mówi sceptycznie.
Z ogólnej kwoty wydatków, w 2019 roku najwięcej samorząd kosztował transport i komunikacja. To prawie połowa (47,5%) wydanych środków (749,6 mln zł). Na kolejnych miejscach znalazła się ochrona zdrowia i pomoc społeczna (289 mln zł), kultura (150,6 mln zł) i oświata (116,1 mln zł). Ubiegły rok to także zakup 7 nowych pociągów dla Kolei Wielkopolskich oraz wiele inwestycji drogowych – m.in. budowa obwodnicy Gostynia za 14,4 mln zł. Zakończono także inwestycje w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu oraz utworzono ośrodki radioterapii. Ciągle w budowie jest najważniejsza inwestycja dla młodszych mieszkańców regionu. To budowane za prawie pół miliarda złotych Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka w Poznaniu. W 2021 roku po jego ukończeniu i otwarciu, będzie to najnowocześniejszy szpital dziecięcy w kraju i przejmie małych pacjentów ze szpitali przy ul. Krysiewicza i Nowowiejskiego. Mimo negatywnych skutków gospodarczych wywołanych epidemią wirusa SARS-CoV-2, rating województwa utrzymuje się na dobrym poziomie, co jest niezłą wizytówką dla instytucji finansowych.
„Fitch Ratings w kwietniu tego roku zaktualizował rating województwa – międzynarodowy długoterminowy: A – z perspektywą stabilną; krajowy długoterminowy: AAA(pol) z perspektywą stabilną. Rating Wielkopolski jest ograniczony ratingiem Polski. W ocenie Fitch – zdolność kredytowa Wielkopolski ma margines bezpieczeństwa, pozwalający województwu utrzymać ratingi na dotychczasowym poziomie” – informuje Zarząd Województwa. Za udzieleniem zarządowi absolutorium z wykonania budżetu województwa w 2019 roku było 25 radnych, 8 radnych głosowało przeciw, nikt się nie wstrzymał. ALEKSANDER KARWOWSKI