Shadow

Zasłużona emerytura i powierzenie obowiązków

W Urzędzie Gminy i Miasta Witkowo odbyło się okolicznościowe spotkanie z okazji przejścia na emeryturę Ewy Skrzypskiej, dyrektora Przedszkola Miejskiego „Bajka” w Witkowie.
Przy tej okazji stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego „Bajka” w Witkowie powierzono Iwonie Piórkowskiej. Jak na okoliczność przystało, były gratulacje, życzenia i podziękowania za trud wieloletniej pracy. Przypomnijmy. Na stanowisko dyrektora witkowskiego przedszkola nie wpłynęła żadna kandydatura. Jednak MarianGadziński, burmistrz gminy i miasta Witkowo zaproponował to stanowisko Iwonie Piórkowskiej, która propozycję przyjęła. Iwona Piórkowska doświadczenie w szkolnictwie zdobywała w wielu placówkach oświatowych, zarówno publicznych jak i niepublicznych. Początkowo praktykę zdobywała jako zastępca dyrektora do spraw pedagogicznych. W kolejnych latach była kierownikiem przedszkola. Posiada dwudziestoletni staż pracy w oświacie jako nauczyciel. Dyrektorowanie placówką Iwonie Piórkowskiej powierzono na pięć lat (do 31 sierpnia 2025 roku)(es)