Shadow

Zawał serca? Masz większą szansę na normalne życie, bo w Gnieźnie działa KOS-Zawał

Diagnoza, leczenie, rehabilitacja i opieka specjalistyczna. Taka ścieżka wdrożona zaraz po wykryciu zawału mięśnia sercowego daje największe szanse na uratowanie zdrowia, a czasami nawet życia. KOS-Zawał to program finansowany przez NFZ, który daje pacjentowi po zawale kompleksowy system dojścia do zdrowia. Fundusz właśnie podsumował jego dotychczasowe funkcjonowanie. Specjaliści mówią o sukcesie.
Pacjent trafia z podejrzeniem zawału serca na Oddział Kardiologiczny Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie. Po diagnozie i wdrożeniu leczenia ostrej fazy zawału, nie zostaje on pozostawiony sam sobie ze skutkami choroby. Dzięki udziałowi gnieźnieńskiej lecznicy w programie KOS-Zawał, przed pacjentem stoi cała ścieżka usług medycznych, która pomoże mu dojść do zdrowia i normalnie funkcjonować. Program ruszył w kraju w październiku 2017 roku, a gnieźnieński szpital przystąpił do niego w 2022 roku. W rozwinięciu nazwy KOS-Zawał możemy wyczytać, że to „Program Kompleksowej Opieki nad Pacjentem po Zawale Serca” i taki jest w istocie. Pacjent otrzymuje w czasie jego realizacji pomoc nie tylko kardiologa i pielęgniarki, ale także fizjoterapeuty, psychologa i dietetyka. Właśnie ukazał się raport podsumowujący program od początku jego istnienia do grudnia 2022 roku. – Nasz nowy raport dowodzi, że program KOS-Zawał wpłynął na poprawę wyników leczenia zawału serca. Do końca 2022 r. skorzystało z programu 68 tys. pacjentów. Łączy koszt świadczeń w programie, sfinansowany przez NFZ, wyniósł 1,25 mld zł– informuje Filip Nowak, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.
W ramach programu pacjentowi zapewnia się diagnozę choroby, leczenie ostrej jej fazy, wizytę kontrolną w ciągu 14 dni po wypisaniu ze szpitala, rehabilitację kardiologiczną oraz opiekę specjalistyczną, w tym ewentualne wszczepienie urządzeń wspomagających pracę serca. Wszystko trwa 12 miesięcy. Jak wynika z raportu – opieka nad pacjentami w programie KOS-Zawał zmniejsza ryzyko śmierci po zawale serca. „Śmiertelność pacjentów, którzy mają zapewnione elementy opieki zakładane przez KOS-Zawał (rehabilitację, porady w poradni kardiologicznej) jest niższa niż w przypadku pacjentów, którzy nie otrzymali tych świadczeń, niezależnie od wieku pacjenta, czy przebytych chorób. Dane NFZ potwierdzają też, że rehabilitacja kardiologiczna zmniejsza ryzyko wystąpienia niewydolności serca po zawale serca” – informuje NFZ.
Zadowolenia z zaprezentowanych wyników objętych raportem, nie kryje prof. dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki, konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii. – Program KOS-Zawał jest sukcesem wszystkich zaangażowanych w jego opracowanie i realizację — Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, ośrodków realizujących i kardiologów. Wobec tak dobrych wyników funkcjonowania programu wydaje się konieczne zobligowanie wszystkich ośrodków leczących ostry zawał mięśnia sercowego do włączenia się do programu – zauważa lekarz. Obecnie program realizowany jest w trochę ponad stu lecznicach w Polsce,a to daje zaledwie 27% przypadków diagnozowanych w kraju zawałów serca. Jak informują kardiolodzy, niebawem do programu dołączać będą kolejne szpitale, co może pomóc w lepszym leczeniu choroby i zmniejszaniu tym samym problemu jakim jest nie tylko sam zawał, ale też powikłania powstałe po jego wystąpieniu. (oak)
Fot. Szpital Pomnik Chrztu Polski