Shadow

Zawsze możemy na was liczyć…


Strażacy zawodowi, ochotnicy, parlamentarzyści, duchowieństwo, władze powiatu, Gniezna i gmin, służby mundurowe, inspekcje i instytucje współpracujące na co dzień z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie spotkali się 13 maja najpierw w gnieźnieńskiej komendzie, by przy muzyce w wykonaniu Powiatowej Orkiestry Dętej przemaszerować do katedry, rozpoczynając w ten sposób świętowanie Powiatowego Dnia Strażaka. Do Gniezna dotarł także przedstawiciel wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP, brygadier Robert Klonowski.
Uroczystości rozpoczęto uroczystą mszą świętą, której przewodniczył ksiądz kapelan Jacek Orlik. W homilii ksiądz Piotr Szymkowiak m.in. powiedział: – To są ludzie, na których zawsze możemy liczyć, na ich pomoc i ratunek. Nie dzieje się to bez udziału Boga. Gdy czynimy i pomagamy drugiemu człowiekowi – czynimy dobro. Musimy mieć jednak świadomość, że źródłem tego dobra jest Bóg w naszym życiu, który jest drogą, prawdą i życiem. Daje nam siłę i odwagę, by przekraczać te granice, które trzeba przekroczyć, aby ratować drugiego człowieka, przekraczać lęki, gdy staje się na krawędzi ryzyka. Chcemy teraz wypowiedzieć wam słowa: dziękujemy, za to, że jesteście i za to, że zawsze możemy na was liczyć. Podczas uroczystego apelu, już na placu przy komendzie zebranych powitali starszy kapitan Mariusz Dębski, komendant powiatowy PSP w Gnieźnie wspólnie z prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP druhem Jackiem Kowalskim. Z okazji Powiatowego Dnia Strażaka, funkcjonariuszom, druhom oraz pracownikom cywilnym komendy złożono serdeczne pozdrowienia i podziękowania za codzienną realizację zadań, poświęcenie w ochronie życia i mienia ludzkiego. – Życzę, byśmy z każdej akcji wracali bezpiecznie do komend, do swoich rodzin, by pożary, klęski żywiołowe i inne miejscowe zagrożenia były mniejsze. Pracę moich podopiecznych oceniam bardzo wysoko. Świadczą również o tym wyróżnienia nadane przez komendanta głównego i wojewódzkiego. Nasi strażacy cały czas podnoszą swoje kwalifikacje i jestem pewny, że podołają w każdej chwili różnym zagrożeniom – powiedział komendant powiatowy M. Dębski. – Mimo iż strażacy z powiatu gnieźnieńskiego świętują – mają powody do dumy i zadowolenia, warto jednak pamiętać, że cały czas są wydzielone pododdziały, które czekają w gotowości na wypadek zagrożenia. To taka specyfika pracy – stwierdził brygadier R. Klonowski, naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu. – W powiecie gnieźnieńskim jest nas prawie 1500 strażaków ochotników zorganizowanych w 42 jednostkach OSP. Mamy ponad 30 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Każdy, kto chce pomagać drugiemu człowiekowi zapisuje się do OSP, by nie tyko gasić pożary, ale uczestniczyć w ratownictwie wodnym, biologicznym, medycznym. Za to dziękujemy, bo są to ludzie bezinteresowni, wielkiego serca, gotowi pomagać innym ludziom w każdej chwili. Dziękuję również samorządowcom za to, że wspierają działalność OSP – podkreślił druh J. Kowalski, prezes ZOP ZOSP RR.
Podczas uroczystości wręczono 21 awansów na wyższe stopnie i stanowiska służbowe. Były też odznaczenia, medale i wyróżnienia dla strażaków ochotników. Między innymi Złote Znaki Związku przyznano druhom Waldemarowi Januszowi i Janowi Kulpińskiemu, odznakę honorową Semper Vigilant – Wiecznie czuwający otrzymał druh Włodzimierz Leman, a medal honorowy Bolesława Chomicza przyznano druhowi Markowi Kamińskiemu. „Gnieźnieńską Ochotniczą Strażą Pożarną” za zeszły rok została jednostka OSP w Mnichowie. Tytułem „Gnieźnieńskiego Działacza OSP” uhonorowano druha Krzysztofa Kwiecińskiego, prezesa OSP w Kruchowie, a tytuł „Gnieźnieński Strażak OSP 2016” otrzymał druh Adam Tomaszewski z OSP w Łopiennie. Były także medale: Milenium Zjazdu Gnieźnieńskiego i Medal Koronacyjny, które wręczyli wicestarosta Jerzy Berlik oraz zastępca prezydenta Gniezna, Jarosław Grobelny. Poinformowano również, że OSP w Mnichowie włączono do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Natomiast OSP w Kłecku wzbogaciła się o zestaw do ratownictwa medycznego, który przekazał Piotr Gruszczyński, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Poznaniu. Po apelu przyszedł czas na biesiadowanie. O oprawę muzyczną Powiatowego Dnia Strażaka zadbała Powiatowa Orkiestra Dęta.
JAROSŁAW WALERCZAK