Shadow

Zbiórka odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Gmina Trzemeszno od poniedziałku, 18 stycznia rozpoczęła zbiórkę odpadów pochodzących z działalności rolniczej w gospodarstwach rolnych. W ramach tej akcji producenci rolni mogą bezpłatnie oddać: folię rolniczą, siatkę, sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu big-bag.
Odpady dowożone są na dawne składowisko odpadów w miejscowości Święte, gdzie następuje ich bezpośredni przeładunek na samochód ciężarowy, transportujący je do recyklera. Zbiórka finansowana jest w całości ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w ramach programu priortetowego nr 2.8 „Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalność rolniczych”. Producenci rolni, którzy nie złożyli wniosków, a deklarują chęć oddania odpadów proszeni są o kontakt pod nr tel. 667 747 209, 667 007 151. Trzemeszeński ratusz dziękuje rolnikom, którzy wspomogli akcję własnym sprzętem, pomagając w załadunku odpadów: Pawłowi i Tomaszowi Bartzom z Kruchowa, Mariuszowi Stube z Trzemżala, Łukaszowi Marciniakowi z Jastrzębowa, Eugeniuszowi Chmielewskiemu z Miat i Damianowi Paluchowi z Trzemżala. (kar)