Shadow

Zbiory kolejny raz będzie trzeba przenieść, tylko dokąd?

Stowarzyszenie Miłośników Zabytków Historycznych w Trzemesznie, opiekun trzemeszeńskich zbiorów muzealnych czeka kolejny raz ich pakowanie. Obecnie zbiory znajdują się w byłym budynku po szkole zawodowej, przy ul Mickiewicza 33. Budynek ten będzie kompleksowo remontowany, dlatego muzeum kolejny raz czeka przeprowadzka.
Dr Andrzej Leśniewski, prezes Stowarzyszenia Miłośników Zabytków Historycznych skierował pismo do Krzysztofa Derezińskiego, burmistrza Trzemeszna w którym gratuluje pozyskania przez Gminę Trzemeszno funduszy w ramach programu ,,Polski Lad” na projekt „Termomodernizacja budynku gminnego przy ul. Mickiewicza 33 na potrzeby Urzędu Miejskiego”. – Jednak wynikające z faktu działania generują troskę o los przechowywanych tam zbiorów społecznego Muzeum Regionalnego w Trzemesznie – podkreśla A. Leśniewski. Dalej powołuje się on na publikację w naszym tygodniku z dnia 7 czerwca, gdzie informowaliśmy o zakresie prac budowlanych i rentowych. Obejmuje on termomodernizację, przebudowę budynku głównego oraz przebudowę i rozbudowę jego dobudówki w celu dostosowania obiektu na potrzeby urzędu. Dlatego konieczne jest przeniesienie Muzeum Regionalnego z budynku przy ul. Mickiewicza 33. Zbiory znajdują się w przybudówce dawnej szkoły zawodowej od 2017 r. Przeniesiono je tam ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Trzemesznie. – Stowarzyszenie Miłośników Zabytków Historycznych nadal jest prawnym opiekunem zbiorów stanowiących własność mieszkańców. Dbając o bezpieczeństwo zbiorów jesteśmy głęboko zaniepokojeni sytuacją. Nie wiemy, czy będzie możliwość przechowywania zbiorów w budynku byłej szkoły zawodowej, a wciąż oddala się wskazanie lokalizacji docelowej – podkreśla dr A. Leśniewski.
Prezes stowarzyszenia wskazuje, że planowany wynajem przez Gminę Trzemeszno pomieszczeń w budynku dworca kolejowego, które by miały być przeznaczone na muzeum, opóźnia terminarz prowadzonych przez kolej prac. Sytuacja zawieszenia oznacza brak siedziby dla Muzeum Regionalnego. – Ufamy, że podobnie jak mieszkańcom miasta, tak Gminie Trzemeszno zależy na ochronie i szerokim udostępnianiu zbiorów świadczących o wyjątkowych dziejach miasta i okolic. Prosimy o wskazanie wstępnego terminarza rozpoczęcia prac budowlanych i wskazanie miejsca złożenia zbiorów Muzeum Regionalnego w Trzemesznie. Oba wskazania rozumiemy włączaniem się w działania inicjujące utworzenie samorządowej instytucji kultury – Muzeum Regionalne – napisał A. Leśniewski.
Na pismo odpowiedział Dariusz Jankowski, wiceburmistrz Trzemeszna. – Pragnę poinformować, że prowadzona jest analiza pod katem wskazania nowej lokalizacji ich zdeponowania przed rozpoczęciem prac budowlanych (luty/marzec 2023 r.). Termin ten poprzedzony zostanie procedurą przetargową na przełomie grudnia 2022 i stycznia 2023 r., co daje nam wystarczający okres czasu na odpowiednie zabezpieczenie zbiorów. Ponadto w obecnej chwili trwają rozmowy z PKP m.in. w kwestii utworzenia docelowo w budynku dworca siedziby muzeum. Jednakże w tym przypadku termin zakończenia prac jest od nas niezależny. Pragnę zapewnić pana, że nie jest nam obojętny los zgromadzonych przez Stowarzyszenie zabiorów i naszym celem również jest, aby były one dostępne dla mieszkańców oraz turystów – napisał D. Jankowski.
RENATA PAŁUCKA