Shadow

Zdecyduje ilość głosów

W Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie odbyło się spotkanie z wnioskodawcami zgłoszonych propozycji do kolejnego budżetu obywatelskiego na następny rok. Spotkanie miało na celu ustalenie kolejności zadań na karcie do głosowania, po zakończonej ocenie formalno-merytorycznej. Do dalszego etapu zakwalifikowały się wszystkie złożone propozycje przez mieszkańców, które w wyniku losowania zostały oznaczone numerami.
Projekt „Zielony plac zabaw – zagospodarowanie terenów zielonych oraz doposażenie istniejącego placu zabaw przy ul. Kosynierów Miłosławskich w Witkowie” oznaczony został jako 1. Projekt dotyczy przebudowy istniejącego placu zabaw poprzez posadzenie drzew i krzewów ozdobnych oraz zakupu trzech nowych urządzeń zabawowych dla dzieci. „Rekultywacja oraz zagospodarowanie terenu wokół boiska sportowego w Gorzykowie”, m.in. wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych, ogrodzenie terenu i zakup nowych ławek to numer 2. „Przyjazne przystanki dla dzieci dojeżdżających do szkół” – projekt obejmuje wymianę wyeksploatowanych i ustawienie nowych wiat przystankowych z logiem Gminy i Miasta Witkowo w 27 sołectwach wylosował nr 3. Kolejne wnioski to: „WIOSKI NA SPORTOWO – urządzenie miejsc relaksu w miejscowościach: Jaworowo, Mąkownica, Mielżyn i Ruchocin” wylosowano nr 4. Projekt obejmuje zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznych na placach przy świetlicach wiejskich oraz zakup i montaż altan drewnianych w Mąkownicy i Ruchocinie, zakup podestu scenicznego i namiotów (pawilonów) ogrodowych dla sołectwa Mielżyn oraz zakup mebli ogrodowych (gastronomicznych): ławki i stoły dla wszystkich sołectw. Projekt „Złagodzenie stromego wyjazdu z ul. Wodociągowej na ul. Wrzesińską w Witkowie oraz wyłożenie go płytami betonowymi” to nr 5. „Zagospodarowanie działki gminnej poprzez utworzenie strefy rekreacyjnej w sołectwie Małachowo Złych Miejsc. Dla każdego coś fajnego, dla dużego i małego” – wylosowano dla tego projektu nr 6. Głosowanie odbywać się będzie od 1 do 20 czerwca tego roku. Karty do głosowania mogą zostać przekazane w następujący sposób: wrzucenie do urn, które znajdować się będą w Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie przy ul. Gnieźnieńskiej 1, Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie przy ul. Jana Pawła II 3, Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Witkowo przy ul. Powstańców Wielkopolskich 17a, Przedszkolu Miejskim „Bajka” w Witkowie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 17 i przy ul. Jasnej 38, Szkołach Podstawowych nr 1 im. Adama Borysa w Witkowie przy ul. Poznańskiej 47, Szkole Podstawowej nr 2 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie, przy ul. Czerniejewskiej 14, Budynek A i B, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Dezyderego Chłapowskiego w Witkowie przy ul. Warszawskiej 29, Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mielżynie przy ul. Strzałkowskiej 1, w godzinach pracy tych jednostek. Ponadto przesłać je można pocztą w kopertach z dopiskiem „Budżet Obywatelski Gminy i Miasta Witkowo na 2019 rok” Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie przy ul. Gnieźnieńskiej 1, 62-230 Witkowo lub drogą elektroniczną za pośrednictwem właściwej aplikacji, znajdującej się na stronie Gminy i Miasta Witkowo, w zakładce Budżet Obywatelski Gminy i Miasta Witkowo na 2019 rok. Burmistrz Marian Gadziński na ten cel przeznaczył z budżetu gminy100 tysięcy złotych, tyle ile w tym roku. (es)