Shadow

Zielona Niedziela

Na początku kwietnia w świetlicy wiejskiej w Goślinowie odbyło się spotkanie z rolnikami w ramach „Zielonej Niedzieli”. Ta akcja to ponad 100 spotkań w całej Polsce organizowanych przez posłów, samorządowców i działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego. Konkluzją tego spotkania jest stanowisko wypracowane przez rolników, które mówi, że obecna sytuacja w rolnictwie jest dramatyczna.
Jak podkreślają działacze PSL, lawinowo drożejące ceny nawozów, środków ochrony roślin, gazu oraz paliw sprawiają, że potrzebne są pilne decyzje i działania. Polskiemu rolnictwu nie są potrzebne kolejne obietnice rządzących, ale konkretna i wymierna pomoc. Rozwiązanie bieżącej, trudnej sytuacji wymaga całościowego podejścia. Do realizacji poszczególnych działań konieczne jest większe wykorzystanie instrumentów finansowych (np. kredyty inwestycyjne, na zakup maszyn, ziemi), są to instrumenty bardziej efektywne niż np. granty, z których nie zawsze mogą skorzystać wszyscy rolnicy. Działacze PSL obawiają się, że wojna i kryzys energetyczny będą nieuchronnie prowadzić do wzrostu kosztów produkcji rolnej, a to grozi ograniczeniem jej wielkości w Polsce. Obecnie w Polsce nie ma bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa żywnościowego związanego z wstrzymaniem dostaw rosyjskich i ukraińskich zbóż, ponieważ import z tych krajów jest marginalny. Należy jednak się liczyć z ograniczeniem dostępności pszenicy i kukurydzy na rynkach światowych oraz wzrostem ich ceny. W dłuższej perspektywie zachwianiu może ulec polski handel zagraniczny zbożami oraz stan ich zapasów. Wojna z pewnością spowoduje ograniczenie dostępności surowców paszowych, zwłaszcza śruty sojowej i słonecznikowej, a w konsekwencji wzrost cen pasz. Może też powstać problem z zaopatrzeniem w środki produkcji w rolnictwie (nawozy, środki ochrony roślin, nasiona, maszyny rolnicze). To wszystko może mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo żywnościowe w naszym kraju.
Rolnictwo i obszary wiejskie mają olbrzymi potencjał w dziedzinie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, takich jak woda, wiatr, słońce i biomasa. OZE dostępne dla rolnika mogą zmniejszyć koszty zużycia energii, zagwarantować stabilność jej dostaw, zapewnić producentowi dodatkowy dochód. A w obecnej, trudnej sytuacji energetyka odnawialna może zastąpić rosyjski gaz i węgiel. Dlatego rządzący nie powinni dalej blokować rozwoju energetyki prosumenckiej, która daje możliwości pozyskania tańszej energii lokalnie.W ostatnich latach mieliśmy zachwianie w obszarze bezpieczeństwa zdrowotnego (pandemia COVID-19), ale rolnicy wywiązali się ze swoich zadań zapewniając ciągłość dostaw i gwarantując bezpieczeństwo żywnościowe, za co należy im podziękować. Teraz mamy o wiele trudniejszą sytuację, kiedy zostało naruszone bezpieczeństwo militarne i energetyczne. W tej trudnej sytuacji rolnicy mogą nie podołać i może dojść do zagrożenia bezpieczeństwa żywnościowego. Dlatego potrzebna jest szybka interwencja i pilne działania ze strony rządu w ograniczaniu spadku opłacalności produkcji rolnej oraz konkretna pomoc państwa dla polskich rolników.
Podczas spotkania przedstawione i omówione zostały główne postulaty dotyczących pomocy polskiej wsi. A są to: 1. Odsunięcie w czasie wprowadzenia w życie Zielonego ładu i ograniczeń w produkcji żywności. 2. Dopłata 1000 zł do tony nawozu. 3. Polska wieś zieloną elektrownią. 4. 0% VAT na polską, zdrową, tradycyjną żywność. 5. Większe środki na bioasekurację – walka z ASF. 6. STOP CPK – środki przeznaczyć na transformacje energetyczną. 7. Zielony targ w każdej gminie. 8. Odbiurokratyzowanie agencji rolnych i uwolnienie ziemi dla rolników. 9.Uruchomienie niewykorzystanych środków z PROW. 10. Przywrócenie systemów melioracji. (obk)