Shadow

Złote Gody w Gminie Niechanowo

Jubilaci, którzy w ubiegłym roku świętowali50. rocznicę pożycia małżeńskiego, 9 lutego 2023 r. na zaproszenie Wójta Gminy Niechanowo przybyli do Gminnego Ośrodka Kultury na uroczyste spotkanie. Życzenia Jubilatom złożył Szymon Robaszkiewicz, wójt Gminy Niechanowo oraz Bożena Jaworska, przewodnicząca Rady Gminy Niechanowo.
 Osoby, które przeżyły w jednym związku 50 latsą nagradzane w naszym kraju specjalnym medalem przyznawanym przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Niechanowskim Jubilatom medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie wręczył Szymon Robaszkiewicz. wójt Gminy Niechanowo i jednocześnie kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. Niestety, nie wszystkim było dane doczekać momentu wręczenia medali. Podczas uroczystości uhonorowani odznaczeniami zostali: Salomea i Jan Chmiel, Barbara i Marian Drętkiewicz, Grażyna i Jerzy Heyduk, Wanda i Stanisław Strzyżewscy, Irena i Jan Śrama, Jolanta i Józef Wrzaskowscy, Danuta i Mirosław Zdrojewscy. Ponadto małżonkowie otrzymali pamiątkowe gratulacje, kwiaty i upominki. W dalszej części uroczystości, przy słodkim poczęstunku, zebrani goście wysłuchali zespołu „RÓŻA”, który przy akompaniamencie akordeonu zaprezentował gościom wiele pięknych piosenek. (inf. prasowa)