Shadow

Złote Gody w Gminie Niechanowo

Aż czternaście par małżeńskich z terenu gminy Niechanowo świętuje w tym roku jubileusz Złotych Godów. Z tej okazji 13 listopada w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Niechanowie odbyło się uroczyste spotkanie z Jubilatami i ich rodzinami.
Po powitaniu dostojnych gości głos zabrał wójt Szymon Robaszkiewicz. Wójt złożył gratulacje Jubilatom z okazji pięknej 50. rocznicy ślubu i życzył, aby dalej szli przez życie, zawsze uśmiechnięci, zawsze razem, zawsze pewni swoich uczuć. W imieniu Rady Gminy życzenia złożył przewodniczący Zdzisław Sikora.Małżeńska codzienność i wzajemna miłość zostały docenione przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, czego wyrazem było przyznanie Jubilatommedali za „Długoletnie pożycie małżeńskie”; w imieniu prezydenta medale wręczył wójt Szymon Robaszkiewicz
Odznaczeniami uhonorowani zostali: Danuta i Mieczysław Kierzek, Kazimiera i Kazimierz Święciochowscy, Danuta i Kazimierz Tymosz, Halina i Franciszek Strzemkowscy, Halina i Henryk Marciniak, Aleksandra i Zenon Nowak, Bronisława i Adam Wiśniewscy, Barbara i Wacław Walczak, Barbara i Stanisław Kozioł.
Ponadto pary małżeńskie otrzymały pamiątkowe listy gratulacyjne, kwiaty oraz drobne upominki. Uroczystość uświetnił występ lokalnego zespołu muzycznego „Róża”. Jubilatom, którzy nie mogli wziąć udziału w uroczystości, medale zostaną przekazane w innym terminie. (ojw)