Shadow

Zmiana kierowniczej warty we wrzesińskiej Straży Pożarnej


Mł. bryg. Piotr Trawiński został mianowany nowym komendantem PSP we Wrześni. Zastąpił na tym stanowisku odchodzącego po 32 latach służby bryg. Roberta Wojtkowiaka.
Oficjalnie od 7 marca mł. bryg. Piotr Trawiński kieruje wrzesińską Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, choć od 26 stycznia pełnił obowiązki jej szefa. Teraz od wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP mł. bryg. Andrzeja Bartkowiaka otrzymał stosowną nominację. Nowo mianowany komendant związany z OSP Miłosław karierę pożarniczą zaczął we Wrześni w roku 1996 jako absolwent Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu. Na samym początku kariery zawodowej został mianowany na dowódcę zastępu, następnie zdobywał praktykę i doświadczenie w komórce operacyjno-szkoleniowej oraz w kontrolno-rozpoznawczej. Nowy komendant jest także absolwentem studiów inżynierskich w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, studiów podyplomowych dla kadry kierowniczej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz studiów magisterskich w Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie. Przed nowym komendantem, który bardzo dobrze zna wrzesińskie środowisko pożarnicze będąc z nim związanym przez 21 lat, czeka wiele wyzwań, w tym dokończenia dzieła swojego poprzednika, czyli ukończenie siedziby nowej komendy. – Myślę, że moje doświadczenie w tej komendzie oraz wspaniali ludzie, którzy służą tutaj i pracują, są gwarantem, że powierzone nam zadania i obowiązki, których jest sporo, zostaną wypełnione w sposób profesjonalny – mówił nowy komendant przyjmując nominację. (ak)