Shadow

Zmiana skarbnika Gminy Gniezno

W poniedziałek, 26 lutego radni Gminy Gniezno jednogłośnie przyjęli dwie uchwały dotyczące zmiany na stanowisku skarbnika. Wieloletnią skarbniczkę Gabrielę Cempel, która przeszła na emeryturę zastąpi Barbara Kanoniczak, która pracowała w gminie na stanowisku głównej księgowej.
Najpierw radni podjęli jednogłośnie, chociaż z dużym żalem, uchwałę o odwołaniu skarbnika gminy Gniezno Gabrieli Cempel z dniem 26 lutego z powodu przejścia na emeryturę. Przewodniczący rady Piotr Łykowski i wójt Włodzimierz Leman podziękowali Gabrieli Cempel za ponad 20 lat pracy na stanowisku skarbnika, którą wykonywała uczciwie, sumiennie i wzorowo oraz życzyli wszystkiego dobrego na emeryturze. Następnie radni podjęli jednogłośnie uchwałę powołującą z dniem 27 lutego na stanowisko skarbnika gminy Gniezno Barbarę Kanoniczak, która pracowała na stanowisku głównej księgowej budżetu. (bk)