Shadow

Zmiana skarbnika, wizerunek gminy i więcej za wychowawstwo…

W środę, 7 sierpnia radni Rady Gminy Gniezno na sesji przyjęli jednogłośnie kilka uchwał, w tym dotyczące oświaty, m.in. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Modliszewku i wzroście kwoty za wychowawstwo w szkołach i przedszkolach w związku ze zmianą ustawy Karta Nauczyciela, która teraz wyniesie 300 zł.Ponadto w wolnych wnioskach wywiązało się kilka tematów do dyskusji dotyczących m.in. zmian kadrowych w urzędzie, o wizerunku gminy i o zwiększeniu środków finansowych na remonty dróg.
*Zmiana skarbnika*
Na obradach o zachodzące zmiany kadrowe w urzędzie gminy, a w szczególności na stanowisku skarbnika zapytała wójt Marię Suplicką radna Maria Brykczyńska. Wójt odpowiedziała, że od 1 września nastąpi zmiana na stanowisku skarbnika, ale kandydata na to stanowisko przedstawi w późniejszym terminie. Przypomnijmy, Ewa Kaźmierska skarbnikiem gminy została od 1 lutego tego roku, a pracę zakończy 31 sierpnia. – Z panią skarbnik podpisałam porozumienie o rozwiązanie stosunku pracy z końcem czerwca. Porozumienie dotyczy rozwiązania stosunku pracy z dniem 31 sierpnia, zatem jest pracownikiem do końca tego miesiąca. Obecnie pozostaje na zwolnieniu L4. Porozumienie zostało zawarte za zgodą obu stron i jest to rodzaj rozwiązania współpracy, który nie wymaga podania przyczyny, bo jest to obustronne zgodne oświadczenie woli – poinformowała wójt. Zatem nowego skarbnika poznamy pod koniec sierpnia.
*Radny nie widzi zmian wizerunkowych gminy?*
Wójt Maria Suplicka zaangażowała specjalistę od wizerunku. Umowa zlecenie na doradztwo w zakresie wizerunku została zawarta 1 lutego tego roku i opiewa na ponad 20 tys. zł. Radny Marian Kaźmierczak pytał panią wójt, jaki jest cel zawarcia tej umowy „Pijarowskiej”, bo on nie dostrzega pozytywnych efektów zawarcia tej umowy. Wójt odpowiedziała, że osobiście cieszy się, że udało jej się nawiązać współpracę z profesjonalistą w tym zakresie. – Jest to osoba, która pracuje od ponad 15 lat dla WOKiSS. Przygotowała i przeprowadziła dla pracowników urzędu i dla kadry zarządzającej kilka szkoleń. Ponadto prowadzi doradztwo w zakresie współpracy z mediami lokalnymi i kreowania wizerunku. Obejmując urząd wójta pierwszą rzeczą, z którą się zetknęłam to negatywna opinia i wizerunek, który w przestrzeni wśród mieszkańców istniał w związku z oceną pracy urzędu i to chciałem zmienić. Zmiana tego wizerunku jest niezbędna. Osoba, która udziela nam w tym zakresie wsparcia jest fachowcem, który współpracuje z wieloma jednostkami samorządu terytorialnego i posiada gruntowną wiedzę, która pomaga nam kreować i zmieniać wizerunek gminy – zaznaczyła wójt M. Suplicka.
Argumentacja wójt nie usatysfakcjonowana radnego, który stwierdził, że nadal nie otrzymał odpowiedzi o wymiernym efekcie działania tej osoby. Wójt odpowiedziała, że są to efekty niematerialne, niewidoczne gołym okiem na ten moment, ale są to działania miękkie. – Działania miękki już się dzieją w naszej przestrzeni. Takim działaniem widocznym jest to, że gmina Gniezno zaczyna być rozpoznawalna i widoczna w przestrzeni i to jest jeden z efektów działania w zakresie kreowania wizerunku gminy – przekonywała wójt. Radny zakończył krótką dyskusję stwierdzeniem, że w dalszym ciągu nie uzyskał od wójt odpowiedzi i nie może zgodzić się z tym, że od początku powstania gmina Gniezno była nierozpoznawalna, niewidoczna, że obowiązkiem każdego z pracowników nie jest działanie promocyjne na rzecz gminy, w związku z tym nie do końca rozumie to działanie.
*Więcej środków na remonty dróg…*
PrzewodniczącyMariuszNawrockizapytał wójtczykwota250tys. zł, którazostałaujęta wprzetargunawykonanienaprawdrógjestwystarczająca. Bojak stwierdził radny,niewidziefektówremontówdróg, nadrogachsą dziury, a on obawia się, że mieszkańcy zaczną przychodzić do gminy z wnioskami o wyremontowanie konkretnej drogi.Wójtodpowiedziała, żeśrodkizabezpieczonenabieżącenaprawydrógwramachumowy, którabyłapodpisananapoczątkurokuwyczerpałysię. Planujesię jednak zkońcemsierpniaprzygotowaniekorektybudżetuizwiększenieśrodkównaremontydróg. – Standardowowpoprzednichlatachtakiezwiększeniaśrodkówbyłynaremontydrógwzależnościodwielkościpotrzeb. Staramysię rozwiązywać problemydziurwdrogach, którezgłaszanesą regularnie. Naszemożliwościsą jednakograniczone. Dokonujemyteż ścisłejweryfikacjicodomiejsc, któreszczególniewymagają naprawy – wyjaśniła wójt.
*Od września 300 zł za wychowawstwo*
Od 1 września nauczyciele w szkołach podstawowych i przedszkolach w Gminie Gniezno za wychowawstwo w klasach otrzymają 300 zł miesięcznie. Do tej pory za wychowawstwo w szkołach w zależności od liczebności klasy było 90 zł i 130 zł miesięcznie. Podwyżka jest konsekwencją zmiany ustawy Karta Nauczyciela, a minimalna wysokość dodatku z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy wynosi 300 zł miesięcznie. Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie.
Na obradach nieobecni byli radni: I. Pajkert, W. Nawrocka, A. Górna i Ł. Ciesielski.
BEATA KRZYŚKA