Shadow

Zmiany planistyczne na os. Konikowo. Nie będzie przedłużenia al. Marcinkowskiego do ul. Roosevelta

Do tej pory miała tu pozostać zieleń urządzona, powstać zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz przedłużenie al. Marcinkowskiego do istniejącej już ulicy przy Kauflandzie. Teraz planiści widzą tu tylko tereny sporu i rekreacji, a planowanej wcześniej drogi nie uwzględnili. Mowa o skrawku terenu osiedla Konikowo w obrębie ulic: Parkowej, Kasprowicza i al. Marcinkowskiego.
Przy budowie w 2009 roku, w miejscu dawnego zakładu produkcyjnego Polanex, nowego obiektu handlowego, wybudowano ulicę biegnącą od skrzyżowania z ul. Roosevelta, w kierunku ul. Parkowej. Taki był zapis w uchwalonym w 2007 roku miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Natomiast w 2009 roku uchwalono plan zagospodarowania dla sąsiedniego terenu osiedla Konikowo. Ten zawiera projekt przedłużenia al. Marcinkowskiego, właśnie w kierunku istniejącej już drogi przy hipermarkecie Kaufland. Tym samym układ komunikacyjny w tej części osiedla byłby zamknięty i spójny. Na taką inwestycję czekała część mieszkańców os. Konikowo, którzy mają utrudnioną możliwość wyjazdu z terenu osiedla w kierunku północnym. Do tej pory ruch samochodowy z osiedla wyprowadzają ulice Libelta i Słowackiego. Jednak wyjazd z nich w ulicę Roosevelta jest utrudniony. Na końcu Słowackiego jest niesymetryczne skrzyżowanie, a z Libelta jest ograniczony zasięg widoczności, w dodatku panuje tu duże natężenie ruchu. Bez uprzejmości kierowców jadących ulicą Roosevelta trudno stąd wyjechać. Kilkaset metrów dalej jest jednak skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną przy samym hipermarkecie. To tam kierowcy z osiedla mieliby łatwiejszy wyjazd, gdyby zgodnie z obowiązującymi planami przestrzennymi al. Marcinkowskiego została połączona z drogą przy Kauflandzie. Tak się zapewne jednak nie stanie. Istniejące już ulice trwale ma rozdzielić teren „usług sportu i rekreacji”. To pomysł Urzędu Miejskiego i Gnieźnieńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, który ulokował już w tej okolicy tor do speedrowera oraz wybieg dla psów. Teraz nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu, ma w miejscu projektowanej ulicy i sąsiedniej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (tuż przy garażach), umożliwić lokowanie innych urządzeń sportowych.
Obecnie ma miejsce wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Parkowej w Gnieźnie. Publiczna dyskusja nad jego założeniami odbyła się 3 sierpnia w Starym Ratuszu, jednak przybyli na nią tylko dziennikarze. Jak tłumaczył Krzysztof Gała, kierownik Referatu Urbanistyki w magistracie, zmiana planu umożliwi tu stworzenie całego kompleksu sportowego. – Założenia są takie, żeby cały ten teren, który jest własnością miasta Gniezna, przeznaczyć na terenu sportowo -rekreacyjne – tłumaczył. Czy Urząd Miejski lub GOSiR dalej będą zagospodarowywać ten teren pod sport i rekreacje? Jak dodaje K. Gała, podstawą jest uchwalenie planu. Konkretów co w miejscu planowanej od lat ulicy miałoby powstać, na razie jednak nie ma. Po pierwszych doniesieniach mediów w internecie o nowym planie dla tego obszaru, z naszą redakcją skontaktowało się kilkoro mieszkańców osiedla Konikowo. Jak zauważają, o publicznej dyskusji i samym opracowywaniu nowego planu nie mieli pojęcia (komunikat w tej sprawie zamieściła 23 lipca na swoim facebooku Rada Osiedla, jednak jej przedstawiciele nie pojawili się na spotkaniu z urzędnikami, a sam profil ma tylko 51 polubień).
Mieszkańcy to w dużej mierze osoby starsze, nie korzystające na co dzień z internetu. Są zaskoczeni, że od lat planowana droga, która ulepszyłaby układ komunikacyjny na osiedlu, ma nigdy nie powstać. Jak dodają, przeczuwali, że umiejscawiane tutaj od kilku lat boiska i urządzenia mogą zablokować lub odsunąć w czasie rozwój układu komunikacyjnego osiedla, ale nie spodziewali się tego w formie zmian prawa miejscowego. Zapowiedzieli też wniesie uwag do projektu planu. Można je składać w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, do Prezydenta Miasta Gniezna, na adres Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno, urzad@gniezno.eu, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz dodatkowo oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 28 sierpnia 2020 r. ALEKSANDER KARWOWSKI