Shadow

Zmiany w ruchu w centrum? Można zgłaszać swoje uwagi

W związku ze wzrostem natężenia ruchu pojazdów, koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz poprawy estetyki i dostępności dla zwiedzających, Urząd Miejski w Gnieźnie rozpoczyna przygotowania do ewentualnych zmian w organizacji ruchu w ścisłym, historycznym centrum miasta. Ich główną ideą jest spowolnienie ruchu oraz utworzenie większej przestrzeni dla ruchu pieszych i rowerzystów.
Podstawową proponowaną zmianą jest wyłączenie z ruchu tzw. przelotki przez Rynek z możliwością wjazdu tylko dla upoważnionych pojazdów – przede wszystkich mieszkańców dojeżdżających do swoich posesji oraz (w określonych godzinach) dostaw towarów.
Szczegółowe, proponowane zmiany by miały dotyczyć:
·zmiany godzin dostaw towarów w strefie wyłączonej z ruchu z godz. od 6.00 do godz. 10.00 oraz z godz. od 18.00 do godz. 22.00, na okres od godz. 6.00 do godz. 12.00,
·zmniejszenia ruchu na tzw. przelotce na Rynku poprzez dostawy towarów od ul. Dąbrówki, dostawy towarów na ul. Chrobrego (deptak) i ul. Rzeźnicką od strony ul. Mieszka I,
·kontroli wjazdu do strefy wyłączonej z ruchu w postaci monitoringu tablic rejestracyjnych i/lub zastosowania chowanych w nawierzchnię słupków,
·na ul. Franciszkańskiej (od ul. Dąbrówki do Rynku) i ul. św. Wojciecha (od ul. Tumskiej do ul. Seminaryjnej) wyznaczenie strefy zamieszkania, w której pieszy będzie miał pierwszeństwo przed pojazdem, a parkowanie dozwolone będzie tylko w wyznaczonych miejscach,
·zmiany kierunku ruchu na ul. Zielony Rynek dla umożliwienia wjazdu na ul. Warszawską na wysokości ul. Rzeźnickiej,
·wprowadzenia jednego kierunku ruchu na ul. Mickiewicza na odcinku od ul. Mieszka I do ul. Warszawskiej,
·zmiany kierunku ruchu na ul. Grzybowo na odcinku od ul. Dąbrówki do ronda Chrztu Polski oraz dalej w górę, na ul. Krzywe Koło do ul. Dąbrówki,
·utworzenia wzdłuż ul. Warszawskiej kontrapasa (pas na ulicy jednokierunkowej, przeznaczony dla ruchu rowerów w kierunku przeciwnym do obowiązującego pozostałe pojazdy),
·wprowadzenia elementów uspokojenia ruchu typu: wyniesione przejścia dla pieszych, wyniesione skrzyżowania, minironda.
Mieszkańcy, użytkownicy dróg, osoby zainteresowane mogą zgłaszać swoje propozycje, uwagi na adres mailowy: konsultacje@gniezno.eu w terminie do 18 września. Po analizie zgłoszonych wniosków przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne z mieszkańcami. Ich termin, przedmiot samych konsultacji i forma uzależniona jest od ilości opinii i zgłoszeń na tym etapie sondowania opinii publicznej. (obk)