Shadow

Zmiany wynagrodzeń dla „niepedagogicznych” w powiatowej oświacie

Beata Tarczyńska, starosta powiatu gnieźnieńskiego, Anna Brodnicka, prezes Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Gnieźnie oraz Jerzy Lubbe, dyrektor Wydziału Edukacji starostwa rozmawiali z dziennikarzami o zmianie wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi placówek oświatowych powiatu gnieźnieńskiego. Rada Powiatu Gnieźnieńskiego przyjęła w budżecie na ten rok kwotę 700 000 złotych na tę zmianę i od 1 stycznia tego roku w placówkach oświatowych obowiązują nowe regulaminy wynagrodzeń.
Jak poinformował dyrektor Jerzy Lubbe, te regulaminy powstały po dokładnej analizie dotychczas funkcjonujących i uwzględniają trzy ważne kwestie: podniesienie wynagrodzeń osób najniżej zarabiających, zmniejszenie, w miarę możliwości finansowych powiatu różnic płacowych na tych samych stanowiskach pracy w różnych placówkach oraz nowe przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2018 roku. – Od roku 2006 nie było podwyżek dla pracowników niepedagogicznych, jeśli chodzi o nasze placówki i w związku z tym taka podwyżka być musi. Przy uchwalaniu budżetu decyzją rady przeznaczyliśmy wspomniane 700 000 złotych na te podwyżki dla osób nie będących nauczycielami. Przypomnę, w grudniu 2015 roku wprowadzaliśmy nowe dodatki dla nauczycieli, gdyż wysokość niektórych nie była zmieniana od 2006 roku. Koszty tej podwyżki to 500 000 złotych. Skala podwyżek w tym roku w zależności od stażu, od tego jakie zajmują stanowiska, będzie wyższa niż wymagają tego przepisy dotyczące płac minimalnych – stwierdziła włodarz powiatu. Anna Brodnicka natomiast stwierdziła: – Jeśli chodzi o pracowników zaszeregowanych w tych kategoriach niższych, są to duże podwyżki. Z pewnością nie są do końca satysfakcjonujące dla pracowników administracji, jednak sprawa jest otwarta, ponieważ kwestia regulaminu wynagradzania pracowników administracji i obsługi może być dyskutowana w każdym momencie. Woźny przed tą podwyżką zarabiał mniej niż 1600 złotych, a wszystko zależało od tego w jakiej kategorii jest zaszeregowany, zależało od tego ile lat pracował i dostawał premie. Obecnie ta regulacja jest dostosowaniem do obowiązującego prawa i osoby zarabiające najmniej teraz zyskują najwięcej. – Podwyżki, które otrzymali pracownicy obsługi i administracji są wypadkową trzech decyzji Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego. Podwyżką zostało objętych ponad stu pracowników obsługi. Obecnie starszy woźny jest w „widełkach” od 1900 do 2200 złotych. To płaca zasadnicza, a z premią i stażowym średnie wynagrodzenie wynosi 2900 złotych. Wcześniej wynagrodzenie zasadnicze wynosiło 1260 złotych. Woźny – wcześniej około 1500 złotych, po podwyżce z premią i stażowym średnie wynagrodzenie wynosi 2800 złotych. Sprzątaczki wcześniej na poziomie 1260 złotych, teraz średnio 2660 złotych. Średnia podwyżka w tej grupie to 700 złotych. W administracji zwiększoną płacę dostaną ci, którzy zarabiali najmniej. Były bowiem znaczne rozbieżności, gdzie jedna z głównych księgowych w jednej szkole zarabiała 2390 złotych, a po podwyżce 410 złotych więcej na wzroście płacy zasadniczej i 550 złotych poprzez dodatek funkcyjny. Podobna sytuacja jest w przypadku jednego z sekretarzy szkoły. Nie wszyscy pracownicy administracji w szkołach dostali podwyżki. Ekstremalny przypadek był taki, gdzie dwie księgowe pracowały w dwóch podobnych szkołach, a różnica w płacy wynosiła 2000 złotych – wskazywał Jerzy Lubbe. Wszystkie kwoty podawane są kwotami brutto.
JAROSŁAW WALERCZAK