Shadow

Znają swoje prawa

Prawie tydzień przed Światowym Dniem Konsumenta (przypada on 15 marca) zakończono etap powiatowy XIV Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej. Celem tej olimpiady jest propagowanie wiedzy konsumenckiej wśród młodzieży, a wspomniana olimpiada ma stworzyć młodym ludziom zachęty do zdobywania wiedzy z tego zakresu. W konkursowych zmaganiach w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie wzięło udział wielu młodych uczestników z różnych szkół z terenu Gniezna i powiatu gnieźnieńskiego.
W czwartek, 7 marca wręczono nagrody oraz upominki laureatom podczas uroczystego podsumowania konkursu w sali sesyjnej starostwa. Do konkursu wojewódzkiego (11 kwietnia) zakwalifikowało się troje uczniów, którzy w konkursie powiatowym zajęli trzy pierwsze miejsca. Są to: Julia Marek i Julia Gerke, reprezentujące II LO oraz Oskar Grądkowski z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Gnieźnie. Ten konkurs adresowany jest do młodego pokolenia konsumentów i jak przyznał Jerzy Lubbe, dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, w tym konkursie po raz pierwszy uczestniczyły reprezentacje wszystkich publicznych szkół ponadgimnazjalnych powiatu gnieźnieńskiego. – Dzięki takim przedsięwzięciom, ci młodzi ludzie będą wiedzieli, gdzie szukać wiedzy w tym zakresie. Materiał, z którego mogli korzystać, to 16 ustaw z różnymi artykułami. A być świadomym konsumentem, to znaczy znać swoje prawa i obowiązki – dodał J. Lubbe. – W przypadku grupy młodzieży uczącej się w szkole branżowej pierwszego stopnia, młodzież ma zajęcia praktyczne w zakładach pracy, na przykład w placówkach handlowych. W codziennym życiu przydaje się znajomość praw konsumenckich, reklamacji, gwarancji czy rękojmi – przyznała Sylwia Liszkowska, nauczycielka z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie. – Przydaje się wszystko, co tyczy się wiedzy konsumenckiej, nawet oznaczenia na metkach ubrań. Tam zawarte są informacje co do cen i składu surowcowego oraz zasad postępowania z odzieżą. Młodzież to konsumenci i ważne, by od młodych lat byli świadomymi konsumentami – stwierdziła Agnieszka Nowicka, nauczycielka z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Witkowie. Julia Marek, która zdobyła pierwsze miejsce w etapie powiatowym olimpiady stwierdziła: – Konkurs nie był trudny, to materiał był obszerny. Tych ustaw było 16, a na każdą trzeba było poświęcić około godziny. Podczas zajęć z „Podstaw przedsiębiorczości” zostałam uświadomiona w kwestiach reklamacji i gwarancji. – Z tymi sprawami spotykamy się na co dzień i nie sposób tego uniknąć. Znajomość tych praw ułatwia życie. Prawo jest ważne i dotyczy każdego. Wielokrotnie zgłaszałam reklamacje wspólnie z rodzicami – powiedziała Julia Gerke, druga w konkursie powiatowym. Organizatorami olimpiady są: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – delegatura w Poznaniu, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Rzecznik Finansowy, Federacja Konsumentów, Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej oraz powiaty województwa wielkopolskiego.
JAROSŁAW WALERCZAK