Znają swoje prawa

Prawie tydzień przed Światowym Dniem Konsumenta (przypada on 15 marca) zakończono etap powiatowy XIV Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej. Celem tej olimpiady jest propagowanie wiedzy konsumenckiej wśród młodzieży, a wspomniana olimpiada ma stworzyć młodym ludziom zachęty do zdobywania wiedzy z tego zakresu. W konkursowych zmaganiach w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie wzięło udział wielu młodych uczestników z różnych szkół z terenu Gniezna i powiatu gnieźnieńskiego.
W czwartek, 7 marca wręczono nagrody oraz upominki laureatom podczas uroczystego podsumowania konkursu w sali sesyjnej starostwa. Do konkursu wojewódzkiego (11 kwietnia) zakwalifikowało się troje uczniów, którzy w konkursie powiatowym zajęli trzy pierwsze miejsca. Są to: Julia Marek i Julia Gerke, reprezentujące II LO oraz Oskar Grądkowski z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Gnieźnie. Ten konkurs adresowany jest do młodego pokolenia konsumentów i jak przyznał Jerzy Lubbe, dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, w tym konkursie po raz pierwszy uczestniczyły reprezentacje wszystkich publicznych szkół ponadgimnazjalnych powiatu gnieźnieńskiego. – Dzięki takim przedsięwzięciom, ci młodzi ludzie będą wiedzieli, gdzie szukać wiedzy w tym zakresie. Materiał, z którego mogli korzystać, to 16 ustaw z różnymi artykułami. A być świadomym konsumentem, to znaczy znać swoje prawa i obowiązki – dodał J. Lubbe. – W przypadku grupy młodzieży uczącej się w szkole branżowej pierwszego stopnia, młodzież ma zajęcia praktyczne w zakładach pracy, na przykład w placówkach handlowych. W codziennym życiu przydaje się znajomość praw konsumenckich, reklamacji, gwarancji czy rękojmi – przyznała Sylwia Liszkowska, nauczycielka z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie. – Przydaje się wszystko, co tyczy się wiedzy konsumenckiej, nawet oznaczenia na metkach ubrań. Tam zawarte są informacje co do cen i składu surowcowego oraz zasad postępowania z odzieżą. Młodzież to konsumenci i ważne, by od młodych lat byli świadomymi konsumentami – stwierdziła Agnieszka Nowicka, nauczycielka z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Witkowie. Julia Marek, która zdobyła pierwsze miejsce w etapie powiatowym olimpiady stwierdziła: – Konkurs nie był trudny, to materiał był obszerny. Tych ustaw było 16, a na każdą trzeba było poświęcić około godziny. Podczas zajęć z „Podstaw przedsiębiorczości” zostałam uświadomiona w kwestiach reklamacji i gwarancji. – Z tymi sprawami spotykamy się na co dzień i nie sposób tego uniknąć. Znajomość tych praw ułatwia życie. Prawo jest ważne i dotyczy każdego. Wielokrotnie zgłaszałam reklamacje wspólnie z rodzicami – powiedziała Julia Gerke, druga w konkursie powiatowym. Organizatorami olimpiady są: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – delegatura w Poznaniu, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Rzecznik Finansowy, Federacja Konsumentów, Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej oraz powiaty województwa wielkopolskiego.
JAROSŁAW WALERCZAK