Shadow

ZOZ ogłasza przetargi

{CAPTION}
Zespół Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie ogłosił długo oczekiwany przetarg na roboty budowlane związane z kontynuacją rozbudowy obiektu szpitalnego D, zlokalizowanego przy ul. 3 Maja w Gnieźnie. Wykonawca zadania znany będzie najprawdopodobniej na początku stycznia. Wcześniej, bo w połowie grudnia, rozstrzygnięty ma zostać przetarg na usługi nadzoru budowlanego, czyli na zarządzanie, kontrolę i nadzór nad wykonaniem inwestycji.
**
Przypomnijmy, na początku 2015 roku Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podjął decyzję o kontynuowaniu budowy szpitalnego obiektu D, odrzucając tym samym propozycję władz poprzedniej kadencji, mówiącą o konieczności wyburzenia obiektu i poprowadzeniu prac inwestycyjnych od początku. Umowę z projektantem – Spółką Projektowania Architektonicznego Sadowski Sadowska z Poznania – Zespół Opieki Zdrowotnej podpisał 10 listopada ubiegłego roku. W ramach zamówienia projektant w pierwszej kolejności miał przygotować plan na prace naprawcze w budynku D i na dalsze prace inwestycyjne, związane z zagospodarowaniem tego obiektu. Kolejnym etapem mało być opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla pozostałego kompleksu budynków szpitalnych (A, B i C). Już w lutym gotowa była koncepcja architektoniczna budynku D, czyli dokument przedstawiający wizualizację inwestycji, z uwzględnieniem m.in. zagospodarowania poszczególnych poziomów. Na podstawie przygotowanej koncepcji powstał projekt właściwy, który uwzględniał m.in. rozwiązania techniczne dla obiektu.
Niespełna rok od podpisania umowy z wykonawcą projektu, pod koniec października Zespół Opieki Zdrowotnej ogłosił przetarg na usługi nadzoru budowlanego. W ramach tego postępowania wyłoniony ma zostać oferent, który będzie *pełnił funkcję Inżyniera Kontraktu*, a jego zadaniem będzie zarządzanie, kontrola i nadzór nad wykonaniem inwestycji pn. „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w tym: usługi elektroniczne ZOZ Gniezno dla zwiększenia efektywności i dostępności realizowanych świadczeń medycznych”*- **Adaptacja i wyposażenie Budynku Głównego Szpitala przy ul. 3 Maja 37, do celów prawidłowego funkcjonowania Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie.* Specyfikacja postępowania zakłada, że przedmiot zamówienia realizowany będzie z wykorzystaniem prawa opcji, przy założeniu, iż zakres podstawowy jest gwarantowany (jako etap I realizowanej inwestycji, obejmującej wymienione zakresy robót w harmonogramie robót na lata 2017 – 2018), zaś etapy kolejne objęte są prawem opcji rozszerzonych i obejmują zakresy robót wymienione w harmonogramie kolejno na rok 2019 (etap II) i 2020 (etap III). Termin składania ofert w tym przetargu mija 12 grudnia.
Niemal równolegle, bowiem już na początku stycznia zostanie rozstrzygnięty, ogłoszony pod koniec listopada, drugi przetarg – na roboty budowlane w ramach zadania „Rozbudowa budynku Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej pn. „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w tym: usługi elektroniczne ZOZ Gniezno dla zwiększenia efektywności i dostępności realizowanych świadczeń medycznych”- Adaptacja i wyposażenie Budynku Głównego Szpitala przy ul. 3 Maja 37, do celów prawidłowego funkcjonowania Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie.
Specyfikacja przetargowa zakłada trzy etapy inwestycji, w myśl których prace budowlane wykonywane będą nie tylko w nieukończonym budynku D, ale także w pozostałych częściach szpitalnego kompleksu. Podstawową częścią, która musi być zagwarantowana przez oferenta, jest etap pierwszy, realizowany w latach 2017 – 2018, obejmujący m.in. *naprawę i wykończenie budynku D oraz jego częściowe zagospodarowanie. – Na etap pierwszy mamy zabezpieczone środki finansowe i to jest ten etap podstawy. Dwa następne etapy są uzależnione od pozyskanych środków finansowych. Ryzyko pozyskania bądź niepozyskania środków bierze też w pewnym sensie na siebie wykonawca usługi z pełną świadomością, bowiem przystępując do przetargu wie, że może być tak, iż cała jego praca zakończy się po tych niespełna dwóch latach, na tym etapie pierwszym, gdzie mamy zabezpieczone środki – tłumaczy Krzysztof Bestwina, dyrektor Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie i dodaje, że w przypadku kolejnych etapów inwestor będzie starał o dalsze sukcesywne pozyskiwanie środków zewnętrznym, m.in. z rezerwy ogólnej budżetu państwa, czy z funduszy unijnych.Najważniejsza będzie oczywiście naprawa niszczejącego od lat obiektu – wewnątrz budynku ma powstać żelbetowy szkielet, spinający ze sobą całą konstrukcję. *Na samej górze swoje miejsce znajdzie płyta żelbetowa również stanowiąca element konstrukcji naprawczej budynku, a według odrębnego opracowania pełniąca dodatkowo funkcję lądowiska dla śmigłowców ratunkowych.
Przypomnijmy, zgodnie z założeniami projektu w budynku D, którego powierzchnia wynosi 8 214,31 m kw. będzie 184 łóżek oraz miejsca dla pacjentów ambulatoryjnych izby przyjęć, laboratorium, endoskopii, hemodynamiki i diagnostyki. Na piętrze położonym bezpośrednio pod lądowiskiem, będzie znajdowała się tzw. „część techniczna”; na tym samym poziomie, tuż obok zlokalizowana zostanie sala konferencyjna i kaplica. Poniżej zlokalizowano poziomy zasadnicze. Na poziomie „2” znajdować się będzie blok operacyjny (cztery sale operacyjne, sala do cięć cesarskich) oraz sala porodowa. Poniżej zlokalizowane zostały oddziały: ginekologii, położnictwa i neonatologii. Na poziomie „0”, który będzie łącznikiem ze starym obiektem, zlokalizowano oddział kardiologii, intensywnej opieki kardiologicznej, pracownię hemodynamiki i endoskopii; tutaj też znajdować się będzie jedenastołóżkowy oddział intensywnej terapii połączony z oddziałem anestezjologii. Na poziomie „-1” (przyziemie) będzie się znajdować chirurgia i ortopedia, a także izba przyjęć i „świąteczna opieka lekarska”; tutaj też będzie znajdować się łącznik ze starym budynkiem szpitalnym. Poniżej zlokalizowane zostały laboratoria i pracownia diagnostyki obrazowej, a także sterylizatornia i pomieszczenia techniczne. Gotowy jest już też program funkcjonalno – użytkowy dla pozostałych budynków (A, B i C). W istniejących obiektach, których powierzchnia łączna wynosi 4 370,26 m kw.planuje się zlokalizować oddział otolaryngologii, oddział chorób wewnętrznych i oddział pediatrii (łącznie 129 łóżek). Poza tym to właśnie w tej części swoje miejsce odnajdą m.in. SOR, szatnie i kawiarnia.
Jeżeli procedura przetargowa przebiegać będzie bez komplikacji, umowa z wykonawcą robót budowlanych może zostać podpisana już na początku marca 2017 r. *Kiedy ruszą prace stricte budowlane? Najbardziej optymistyczne prognozy mówią o wczesnej wiośnie 2017 roku.*
**
Przypomnijmy, szacowany całkowity koszt inwestycji – bez robót dodatkowych i uzupełniających – wynosi 81 614 680 zł (bez kosztów wyposażenia), natomiast szacowany koszt wyposażenia w zakresie minimalnym budynków A, B, C i D wynosi 15 000 000 zł. Pierwszy etap inwestycji, którego koszt według harmonogramu przedstawionego kilka tygodni temu oszacowano na około 36 000 000 zł, ma zostać wykonany do końca października 2018 roku. *Zgodnie z założeniami specyfikacji przetargowej* zamówienie obowiązuje w okresie od 1 marca 2017 roku do 31 grudnia 2020 roku.**
*KINGA STRZELEC*