Shadow

ZOZ unieważnia przetarg

{CAPTION}
W poniedziałek, 30 stycznia Zespół Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie poinformował o unieważnieniu postępowania przetargowego na roboty budowlane, związane z kontynuacją rozbudowy szpitala. Powód? Ceny zaproponowane przez firmy chcące podjąć się zadania, okazały się zbyt wysokie.
Jak przed tygodniem informował Krzysztof Bestwina, dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej, sam termin składania ofert był kilkakrotnie przekładany na prośbę zainteresowanych firm, które kierowały liczne zapytania. – Zainteresowanie było bardzo duże i to bardzo dużych, znaczących na rynku ogólnopolskim firm, również międzynarodowych. Te firmy zadawały bardzo konkretne pytania, bardzo rzeczowe i merytoryczne. Pytań ogółem było chyba tysiąc, zadanych w różnych terminach i na każde z tych pytań staraliśmy się odpowiedzieć – tłumaczył dyrektor ZOZ, dodając również, że wydłużenie terminu nie będzie miało znaczącego wpływu na dalsze postępowanie.
W poniedziałek, 23 stycznia odbyło się otwarcie ofert. Okazało się, że w przedmiotowym przetargu wpłynęły cztery oferty: Konsorcjum: lider – Alstal Grupa Budowlana Sp. z o.o., partner – AGB Budownictwo Sp. z o.o. z Inowrocławia z kwotą 69 149 760,89 zł brutto (I etap – 35 682 441,18 zł brutto), Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EBUD – Przemysłówka Sp. z o.o. z Bydgoszczy z kwotą 68 731 346,33 zł brutto (I etap – 37 426 305,80 zł brutto), Climamedic Sp. z o.o. Sp. k. z Reguł k. Michałowic z kwotą 84 992 401,64 zł brutto (I etap – 47 048 595,11 zł brutto) i Budimex SA z Warszawy z kwotą 64 369 798,16 zł brutto (I etap – 35 402 239,17 zł brutto). W poniedziałek, 30 stycznia ZOZ unieważnił postępowanie. – W niniejszym postępowaniu oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Jednocześnie Zamawiający nie może zapewnić brakujących środków finansowych – czytamy w uzasadnieniu decyzji o unieważnieniu postępowania.
Przypomnijmy, szacowany całkowity koszt inwestycji – bez robót dodatkowych i uzupełniających – wynosi 63 073 578,73 zł (bez kosztów wyposażenia). Pierwszy etap inwestycji oszacowano na *31 200 000 zł i – według harmonogramu przedstawionego przez ZOZ Gniezno**- *miałby on zostać wykonany do końca października 2018 roku. *Zgodnie z założeniami specyfikacji przetargowej,* zamówienie obowiązuje w okresie od 1 marca 2017 roku do 31 grudnia 2020 roku.**
(ks)