Shadow

ZSP nr 2 świętował dzień swojego patrona

Szesnastego października, to co roku wielkie wydarzenie dla całej społeczności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gnieźnie, bowiem tego dnia, w roku 1978 swój pontyfikat zainaugurował Karol Wojtyła – patron szkoły jako papież Jan Paweł II. Tego samego dnia, w roku 2006 szkoła otrzymała swój sztandar i odsłonięto tablicę, upamiętniającą nowego, duchowego opiekuna placówki oświatowej.
Jak co roku 16 października cała społeczność szkoły przy ulicy Cieszkowskiego świętuje dzień swojego patrona – Jana Pawła II. W tym roku ponownie, w asyście licznie zaproszonych gości – parlamentarzystów, przedstawicieli służb mundurowych, duchowieństwa, emerytowanych pedagogów oraz młodzieży – spotkano się na mszy świętej w kościele pod wezwaniem bł. Jolenty, której  przewodniczył ksiądz kanonik Ryszard Balik. Następnie uroczystym przemarszem udano się do pobliskiej szkoły, by w trakcie akademii przekazać uczniom klasy drugiej sztandar oraz przyjąć ślubowanie pierwszoroczniaków. Na początku uroczystości nie mogło zabraknąć podziękowań za wspaniałą akcję solidarności z kolegą i absolwentem szkoły Danielem Miętkiewiczem, który został poważnie porażony prądem podczas usuwania skutków sierpniowej nawałnicy. – Spotykamy się dzisiaj, by uczcić, utrwalić, przypomnieć, że 16 października 1978 roku, jedenastoosobowe konklawe wybrało na Stolicę Piotrową, wówczas 58-letniego Karola Wojtyłę, pierwszego od 55 lat papieża nie Włocha – przypomniała zebranym podniosły moment w życiu patrona szkoły, dyrektor placówki Maria Magdalena Nowak. – Chcę się dziś odnieść do kwestii, która była bardzo ważna dla naszego papieża. Myślę tutaj o trosce o młodzież, która w nauczaniu Jana Pawła II cały czas dominowała. Jak to papież mówił – szkoła to przede wszystkim młodzież. Prawdą jest, że w początkach XX wieku nastąpiło ożywienie, zainteresowanie się młodzieżą w nauczaniu samego kościoła – dodała, mówiąc o pontyfikatach poprzedników Jana Pawła II, jednak zwróciła uwagę, że to służba Jana Pawła II na Stolicy Piotrowej w pełnym wymiarze skupiła się na młodzieży. – Już zresztą w dniu inauguracji pontyfikatu papież Polak zwrócił się wprost do młodzieży słowami: „Wy jesteście przyszłością świata, wy jesteście nadzieją kościoła, wy jesteście moją nadzieją” – przypomniała.
Część oficjalną uroczystości zakończyło przekazania sztandaru szkoły uczniom klasy II Tkl, którzy przejąwszy honorowy symbol szkoły, zapewnili: „Przyjmujemy ten oto sztandar, obiecujemy dbać o niego, sumiennie wykonywać swoje obowiązki i być godnymi reprezentantami Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Gnieźnie”. Chwilę później, przed wszystkimi zebranymi, zaprezentowali się przedstawiciele klas pierwszych, którzy wraz z resztą kolegów powtórzyli rotę ślubowania. Od tego momentu już pełnoprawnie oddali się nauce w swojej nowej szkole, próbując sprostać treści roty. Na zakończenie Dnia Patrona odbył się Powiatowy Konkurs Pieśni Patriotycznych i Recytacji Poezji zorganizowany przez Ligę Obrony Kraju i ZSP nr 2 w Gnieźnie. (ak)