Shadow

„Życie jest areną, a ludzie artystami”

Tak rozpoczęła swoją mowę Janina Kachniarz, liderka trzemeszeńskiego Klubu Seniora „Złoty Liść” podczas spotkania z okazji 25-lecia działalności tego klubu. Uroczystość jubileuszowa odbyła się w Domu Kultury w Trzemesznie 24 września.
Na spotkanie przybył cały zespół Domu Kultury w Trzemesznie, gdzie na co dzień klub działa pod opieką instruktora Wiesława Delikty. Z gratulacjami przybył Krzysztof Dereziński, burmistrz Trzemeszna i Renata Buzała, przewodnicząca komisji społecznej w Radzie Miejskiej Trzemeszna. Nie zawiedli przyjaciele, seniorzy z klubów seniora działających w Mogilnie, Jeziorach Wielkich, Chabsku, Rogowie i Kostrzynie. Część oficjalną rozpoczęto od odśpiewanie hymnu seniorów, następnie głos zabrała Janina Kachniarz, która przedstawiła historię „Złotego Liścia”. Pani Janina jest autorką tekstów wielu piosenek (pani Janina naliczyła ich 800), jakie „Złoty Liść” na przestrzeni 25 lat śpiewał.
Obecnie klub tworzy 17 osób: Janina Kachniarz, Danuta Sobczak, Jadwiga Walczak, Zygmunt Nowicki, Barbara Woś, Zofia Polasiak, Lidia Schrama, Helena Strzelecka, Lucyna Rosiak, Danuta Tyblewska, Maria Reszelewska, Andrzej Marciniak, Piotr Wegner, Mirosława Wegner-Bojanowska, Mirosława Piotrowska, Władysław Strzelecki i Kazimierz Zając. Jak podkreślała liderka „Złotego Liścia”, przeciętny wiek członka klubu to 78,9 lat. Natomiast jeśli się zliczy wiek wszystkich, daje to imponująca liczbę 1 350 lat. Patrząc jednak na seniorów i ich poczucie humoru oraz aktywność, w duszach nadal są nastolatkami. Klub spotyka się regularnie w gościnnych progach Domu Kultury, gdzie nie tylko wspólnie śpiewają, ale także spędzają twórczo czas na robótkach ręcznych, uczestniczą w warsztatach i imprezach kulturalnych. Zespół prowadzony jest przez instruktora Domu Kultury Wiesława Deliktę.
Nie zabrakło podziękowań dla wszystkich pracowników Domu Kultury, w tym dla dyrektora Mariusza Zielińskiego i Wiesława Delikty. Janina Kachniarz dziękowała prowadzącemu zespół Wiesławowi Delikcie za uśmiech na twarzy, a czasem groźne spojrzenie. Okazała się także bardzo skrupulatną osobą wymieniając zdobyte wyróżnienia i osiągnięcia. Do najważniejszych zaliczyła „Medal zasłużeni dla Miasta i Gminy”. Oprócz tego Złoty Liść” zgromadził: 19 pucharów, 48 statuetek, 29 grawertonów, 46 wyróżnień, 79 dyplomów, 56 podziękowań i listów gratulacyjnych oraz 3 nagrody pieniężne i 4 nagrody rzeczowe. Specjalny grawerton z okazji jubileuszu wręczyli jubilatom samorządowcy: K. Dereziński i R. Buzała, przewodnicząca komisji społecznej Rady Miejskiej Trzemeszna, którzy podziwiali seniorowską energię i poczucie humoru, życząc dalszych sukcesów nie tylko na niwie artystycznej, ale także w codziennym życiu. Specjalne podziękowanie dla jubilatów oraz indywidualne podziękowania dla Janiny Kachniarz przygotował również Mariusz Zieliński, dyrektor DK. Specjalny grawerton za zaangażowanie w prowadzenie zespołu od dyrektora otrzymał również Wiesław Delikta. Wiele ciepłych słów podziwu i gratulacji składały jubilatom wszystkie przybyłe delegacje.
Część oficjalną zakończyło zwiedzanie wystawy trofeów zespołu i rękodzieła, a następnie wszyscy udali się na obiad. Uroczystość zakończyła wspólna zabawa, nie zabrakło śpiewania i wspaniałego jubileuszowego tortu.
RENATA PAŁUCKA