Shadow

Życzenia i medale

{CAPTION}
W czwartek, 12 stycznia w gościnnych progach sali katechetycznej parafii pw. św. Wawrzyńca w Gnieźnie odbyło się spotkanie opłatkowo-noworoczne członków i sympatyków Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, oddział w Gnieźnie oraz Stowarzyszenia Katyń – Sekcja Gniezno.
**
W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele gnieźnieńskich parlamentarzystów. Posła Pawła Arndta reprezentował dyrektor jego biura Łukasz Kaszyński, poseł Paulinę Hennig – Kloskę dyrektor Artur Kuczma, a senatora Roberta Gawła dyrektor Adam Galus. Ponadto przybyli m.in. prezydent Tomasz Budasz, zastępca prezydenta Michał Powałowski, przewodniczący Rady Miasta Michał Glejzer, wójt Gminy Mieleszyn Janusz Kamiński i Jan Socha, prezes Towarzystwa Miłośników Gniezna. Przybyłe osoby złożyły życzenia noworoczne członkom stowarzyszeń oraz życzyli owocnej działalności w 2017 roku. Za przybycie i życzenia gościom podziękował Janusz Sekulski, prezes TMLiKPW, który również przedstawił przebieg działalności w 2016 roku, w jakich wydarzeniach brali udział i ile razy odwiedzili kresy wschodnie. Podczas spotkania zostały wręczone odznaczenia. Medal 25-lecia Towarzystwa otrzymał prezydent Tomasz Budasz. Złote Odznaki Towarzystwa otrzymali: prezydent Tomasz Budasz, zastępca prezydenta Michał Powałowski, Jerzy Nadoliński i Ewa Bjørklund. Spotkanie prowadził Marian Kaźmierczak. (bk)**