Shadow

Gala „Gnieźnianin Roku 2023”

W piątek, 19 kwietnia w Miejskim Ośrodku Kultury w Gnieźnie odbyła się uroczysta gala, zorganizowana z okazji przyznania tytułu „Gnieźnianina Roku 2023”. Tym razem kapituła przyznała pięć wyróżnień. Obok „Gnieźnianina Roku”, przyznane zostały cztery nagrody, w kategoriach: „Przedsiębiorca, Menadżer Roku”, „Nagroda za najlepszą publikację – album”, „Nagroda za publikację fotograficzną” i „Nagroda specjalna”.
Towarzystwo Miłośników Gniezna od 1984 roku wyróżnia ważne dla lokalnej społeczności osoby i instytucje. Jak podkreślają członkowie stowarzyszenia, TMG działa „tak po prostu, dla rozwoju Gniezna”, pobudzając i koordynując inicjatywy społeczno – gospodarcze dla rozwoju życia kulturalno – oświatowego, naukowego i artystycznego, oceniając potrzeby i wyrażając opinie w imieniu środowisk twórczych i aktywu społecznego w zakresie życia kulturalnego, oświatowego, naukowego i artystycznego, a nade wszystko – popierając i upowszechniając dotychczasowy dorobek oraz dalszą twórczość naukową, artystyczną i kulturalną regionu. I to właśnie nad tą ostatnią sferą pochyla się TMG wyróżniając tytułem „Gnieźnianina Roku” osoby i instytucje, działające na rzecz miasta i lokalnej społeczności. – Od 1984 roku Towarzystwo Miłośników Gniezna wytrwale nagradza wybitne osobistości, które swoje zawodowe życie, talent i ofiarną pracę poświęcili dla promowania i szeroko rozumianego rozwoju naszego miasta i regionu. Wśród trzydziestu siedmiu osób wyróżnionych tytułem „Gnieźnianin Roku” są ludzie kultury, naukowcy, lekarze, osoby duchowne, politycy, prezydenci miasta, wójt gminy, szefowie instytucji – mówił Jan Socha, prezes TMG, rozpoczynając piątkową galę.
W tym roku (za rok 2023), obok „Gnieźnianina Roku”, przyznane zostały cztery nagrody, w kategoriach: „Przedsiębiorca, Menadżer Roku”, „Nagroda za najlepszą publikację – album”, „Nagroda za najlepszą publikację fotograficzną” i „Nagroda Specjalna”. Gnieźnianinem Roku został Dariusz Pilak, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, były starosta i wicestarosta powiatu gnieźnieńskiego, radny w Radzie Powiatu Gnieźnieńskiego – w obecnej kadencji pełniący funkcję jej przewodniczącego. Tytułem „Przedsiębiorca, Menadżer Roku” wyróżniony został Józef Wojciechowski, właściciel firmyZakład Budowy i Konserwacji Urządzeń Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z Cielimowa. Przyznane zostały także dwie nagrody za publikacje, które ukazały się w 2023 roku. Nagrodę za publikację w postaci albumu „Gniezno i okolice. Unikatowe rysunki Tadeusza Panowicza” otrzymał Tadeusz Panowicz – pasjonat historii, regionalista, bibliofil, liternik oraz dziennikarz. Nagrodę za najlepszą publikację fotograficzną, za którą uznano album pt. „Janusz Chlasta. Przemiany 1960 – 1989”, odebrali Władysław Nielipiński – koordynator publikacji i Marta Pacak – zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury (MOK jest wydawcą albumu). Nagroda specjalna wręczona została zespołowi Fan Art, za długoletnie krzewienie kultury muzycznej i promowanie Gniezna w kraju i za granicą. Uroczystą galę uświetnili swoimi występami: laureat nagrody specjalnej – zespół Fan Art, a także Chór Metrum.
KINGA STRZELEC