Shadow

Zieleń na terenie cmentarza żydowskiego w Trzemesznie będzie uporządkowana

W poniedziałek, 15 listopada odbyło się kolejne spotkanie członków Zespołu ds. Uporządkowania i upamiętnienia Cmentarza Żydowskiego w Trzemesznie. Na zaproszenie Dariusza Jankowskiego, przewodniczącego zespołu, a zarazem wiceburmistrza Trzemeszna wzięli w nim udział: Filip Szczepański z Komisji Rabinicznej oraz pracownicy urzędu gminy odpowiedzialni m.in. za miejską zieleń i inwestycje. Gościem spotkania był także Krzysztof Dereziński, burmistrz Trzemeszna. Zaplanowano prace związane z wycinką samosiejek i usunięciem suchych gałęzi, na które gmina otrzymała grant z Koalicji Opiekunów Cmentarzy Żydowskich.
Odbyła się także wizja lokalna na cmentarzu. Filip Szczepański wskazał miejsce, w którym można zlokalizować tablice informacyjne i pamiątkowe oraz zaplanować przyszłą ekspozycję trzemeszeńskich macew. Prace profesjonalnej firmy zajmującej się zielenią zaczną się 25 listopada, są one dofinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznanych Fundacji Dziedzictwa Kulturowego na realizację zadania pn. „Koalicja Opiekunów Cmentarzy Żydowskich – działania w roku 2021”. Ponieważ jednym z warunków przyznania środków na ten cel jest włączenie się w nią społeczności lokalnej, wpiątek 26 listopada jest zaplanowana akcja wolontariacka, do której może dołączyć każdy, kto chce pomóc w porządkowaniu terenu cmentarza.
Zbiórka wolontariuszy nastąpi 26 listopada na parkingu przy Parku „Baba” o g. 11. Porządkowanie terenu cmentarza przewidziane jest do g.15. Uczestnikom akcji organizatorzy zapewniają ciepłą herbatę. Praca będzie polegała na znoszeniu w jedno wytyczone miejsce obciętych wcześniej przez profesjonalną firmę gałęzi i samosiejek. Prace na Cmentarzu Żydowskim w Trzemesznie prowadzone są z inicjatywy Zespołu ds. uporządkowania i upamiętnienia Cmentarza Żydowskiego w Trzemesznie, pod patronatem Gminy Trzemeszno.
RENATA PAŁUCKA