Shadow

Reforma edukacji w gminie Czerniejewo

{CAPTION}
Od 1 września rozpocznie się wprowadzanie nowego systemu edukacji. Zmiany będą duże i w pewnym stopniu dotkną wszystkich: uczniów w każdym wieku, rodziców i oczywiście nauczycieli. Najważniejszą zmianą będzie wprowadzenie nowego – „starego” ustroju szkolnego, czyli rezygnacja ze szkół gimnazjalnych, powrót do ośmioletniej szkoły podstawowej i m.in. czteroletniego liceum. Organizacja i wdrażanie zmiany spoczywa na barkach samorządowców, którzy dzisiaj zastanawiają się jak wprowadzić reformę, by nie była negatywnie odczuwalna tak dla uczniów, jak i nauczycieli. Uczniowie zastanawiają się, do której szkoły od 1 września będą uczęszczać, a nauczyciele drżą na myśl możliwości utraty pracy. Na terenie gminy Czerniejewo póki co nastroje są wyważone.
W gminie Czerniejewo funkcjonują wyłącznie dwie placówki szkolne, łączące edukację podstawową i gimnazjalną: Zespół Szkół Publicznych w Czerniejewie i Zespół Szkół Publicznych w Żydowie. Jak będzie przebiegać wdrażanie nowej reformy na terenie gminy? – Myślę, że nasza gmina w najmniejszym stopniu odczuje reformę, przynajmniej w tej początkowej fazie. Mamy dwa zespoły, w każdym jest szkoła podstawa i gimnazjum mieszczące się praktycznie w tych samych budynkach. Dla nas problemu nie będzie: po wdrożeniu reformy będziemy mieli dwie ośmioletnie szkoły podstawowe – informuje Grażyna Kulpińska, wiceburmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo. Wstępnie wiadomo już, że zmianie nie ulegną również granice obwodów nowo powstałych ośmioklasowych szkół podstawowych i wygaszanych gimnazjów na terenie gminy Czerniejewo – stosowną uchwałę w tej sprawie pod koniec stycznia podjęła Rada Miasta i Gminy Czerniejewo. – Nie będzie też większych problemów z wyposażeniem naszych szkół, dlatego że gabinety fizyki, biologii czy chemii automatycznie zostaną w tych samych budynkach i będą z nich korzystały najstarsze klasy szkoły podstawowej – dodaje pani wiceburmistrz.
A co w przypadku obaw nauczycieli, jeśli chodzi o ewentualne zwolnienia wywołane reformą? – Dzisiaj podzielam te obawy. Sama pani minister zapewnia, że będzie około pięciu tysięcy etatów wolnych dla nauczycieli. Jeśli chodzi natomiast o naszą gminę, to pojawiły się ramowe programy, tzw. siatki godzin i z wstępnych wyliczeń dyrektorów szkół wynika, że wszyscy nauczyciele będą nadal pracowali, być może nie w takim wymiarze jak do tej pory, ale wszyscy zainteresowani pracę będą mieli – zapewnia Grażyna Kulpińska. Warto jednak zauważyć, że prognozy obejmują wyłącznie nadchodzący rok szkolny 2017/2018, czyli czas, w którym jeszcze funkcjonować będzie i szkoła podstawowa i gimnazjum. Nie wiadomo natomiast jaka przyszłość czeka nauczycieli po całkowitym wygaszeniu gimnazjów, czyli w roku szkolnym 2019/2020.
Swoistą ciekawostką w gminie Czerniejewo może być nazewnictwo szkół i sprawa patronów. W Czerniejewie problemu nie będzie, bowiem funkcjonującemu obecnie Zespołowi Szkół Publicznych patronuje Onufry Kopczyński (szkole podstawowej – Onufry Kopczyński, a gimnazjum – ksiądz Onufry Kopczyński) i ten patron zostanie z pewnością zachowany dla nowo utworzonej ośmioletniej szkoły podstawowej. Sprawa bardziej się komplikuje w przypadku Zespołu Szkół Publicznych w Żydowie – tu sześcioletniej szkole podstawowej również patronuje Onufry Kopczyński, odrębnego patrona ma natomiast gimnazjum – Jana Pawła II. – Od 1 września Szkole Podstawowej w Czerniejewie będzie patronował ksiądz Onufry Kopczyński, natomiast w Żydowie wszyscy skłaniają się ku temu, aby ośmioletnia szkoła podstawa nosiła imię Jana Pawła II – wyjaśnia wiceburmistrz Grażyna Kulpińska.
KINGA STRZELEC