Shadow

Rozpoczęła się wycinka drzew pod drogę do browaru

Zgodnie z uzyskaną decyzją rozpoczęła się wycinka drzew i krzewów pod drogę do browaru w Trzemesznie. Droga ta ma bezpośrednio łączyć obiekt browaru z drogą krajową nr 15. Co ważne, przy tej drodze w pobliżu „krajówki” ma powstać nowa zlewnia ścieków, która pozwoli na odciążenie trzemeszeńskich ulic od wzmożonego ruchu wozów asenizacyjnych.
Zabytkowy budynek browaru i lodowni położony przy al. Szymańskiego w Trzemesznie od lat popadał w ruinę. Dzięki Browarowi Fortuna, który kupił browar, ma on szansę odzyskać swój blask i funkcję. Inwestor stworzył koncepcję architektoniczną browaru, która została zaakceptowana przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Oprócz uruchomienia produkcji piwa według tradycyjnych technologii, w budynku browaru ma powstać pub lub restauracja, ewentualnie mały hotel i sala konferencyjna.**
Od rozpoczęcia działań związanych z zagospodarowaniem browaru najważniejszym problemem okazało się połączenie drogowe do tego obiektu. Obecnie można tam dojechać tylko al. Szymańskiego. Konieczność przewożenie tą drogą materiałów budowlanych podczas przebudowy browaru i później piwa wzbudziła protesty mieszkańców al. Szymańskiego. Dlatego urząd miasta rozważał różne koncepcje połączenia browaru z ul. Gnieźnieńską, a tym samym z drogą krajową nr 15. Ostatecznie po konsultacji i pozytywnej opinii z Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu droga została wytyczona. Jej długość to około 600 metrów, szerokość 10 metrów (wraz z pasem drogowym). Ma ona biec od browaru prosto w kierunku drogi krajowej, a następnie skręcać w lewo i przebiegać wzdłuż tej ulicy aż do parkingów położonych na przeciwko fabryk firm Paroc i Cembrit. W tym miejscu droga ma łączyć się z drogą krajową. Dla tego terenu uchwalono już plan zagospodarowania przestrzennego, uregulowano także sprawę własności gruntów.
Teraz w miejscu planowanej drogi trwa wycinka drzew. Ponieważ Browar Fortuna zadeklarował partycypację w budowie drogi w wysokości 100 000 złotych, koszty wycinki ponosi właśnie inwestor. Decyzję o wycince wydał Starosta Gnieźnieński. Dotyczy ona 42 drzew, pozostałe drzewka, które się tam znajdują mają małe obwody pnia i nie podlegają one obowiązkowi uzyskania zgody na wycinkę. Wycięte zostaną również rosnące tam krzewy. W ramach rekompensaty gmina ma obowiązek posadzić 42 drzewa liściaste. Będą one realizowane na terenie Trzemeszeńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
RENATA PAŁUCKA